Cykliczne zapytanie do bazy

Autor
Damian
Terlecki
10 minut
Java

Istnieje wiele narzędzi przeznaczonych do monitorowania baz danych i sprawdzania konkretnych warunków. Czasami, programiście (najczęściej w fazie utrzymania), może zajść potrzeba cyklicznego sprawdzania, czy specyficzna sytuacja wystąpiła na bazie. Może to być na przykład wstawienie nowych rekordów, zakończenie długotrwałego zapytania lub po prostu wystąpienie pewnej niespójności w danych, którą należy ręcznie poprawić do czasu wejścia poprawki.

Jeśli nie masz pod ręką żadnego zaawansowanego narzędzia bądź potrzebujesz czegoś prostego i szybkiego, możesz skorzystać z prostego fragmentu kodu napisanego w Javie. Warunkiem wstępnym jego użycia jest dodanie sterownika bazy danych jako zależności. Prezentowany program łączy się z cyklicznie z bazą danych, wysyłając zapytanie do niej sprawdzające pewien warunek, który jeśli jest spełniony, kończy program wyświetleniem okna dialogowego użytkownikowi:

import javax.swing.*;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class Monitor {
  private static final int REPEAT_TIME_MS = 1000 * 60;

  public static void main(String[] args) {
    String query = "SELECT PENDING FROM TEMP_CLEANUP_STATUS WHERE PENDING = 0";
    String connectionUrl = "jdbc:oracle:<drivertype>:<user>/<password>@<database>";
    try {
      //noinspection InfiniteLoopStatement
      while (true) {
        try (Connection connection = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
           Statement statement = connection.createStatement();
           ResultSet resultSet = statement.executeQuery(query)) {
          if (!resultSet.next()) {
            showDialogAndExit(JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, "The condition has been met");
          }
        }
        Thread.sleep(REPEAT_TIME_MS);
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      showDialogAndExit(JOptionPane.ERROR_MESSAGE, e.getMessage());
    }
  }

  private static void showDialogAndExit(int optionPaneMessageType, String message) {
    JOptionPane optionPane = new JOptionPane();
    JDialog dialog = optionPane.createDialog("Monitoring");
    optionPane.setMessageType(optionPaneMessageType);
    optionPane.setMessage(message);
    dialog.setAlwaysOnTop(true);
    dialog.setModal(true);
    dialog.setVisible(true);
    System.exit(0);
  }
}

Użyłem tutaj adresu URL właściwego dla sterownika JDBC Oracle, dla innych baz danych (i sterowników) będzie się on nieco różnił. Warto zaznaczyć, że od Javy 1.6 i JDBC API v4.0 ręczne wykrywanie sterownika za pomocą Class.forName('klasa.twojego.sterownika') nie jest już konieczne. Jeśli jednak nadal nie chcesz instalować sterownika, ale masz już zainstalowanego klienta do swojej bazy danych, działającego w trybie wiersza poleceń, równie dobrze możesz wykonać zapytanie za jego pośrednictwem. Wada tego rozwiązania polega na tym, że konieczne jest przefiltrowanie rezultatu wykonania procesu. W przypadku czegoś prostego może się nadać. To wciąż droga naokoło jednak poniżej zamieszczam przykładowy kod:

import javax.swing.*;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Monitor {
  private static final int REPEAT_TIME_MS = 1000 * 60;
  private static final String SQL_PLUS_PATH = "~/full/path/to/sqlplus.exe";

  public static void main(String[] args) {
    String query = "SELECT PENDING FROM TEMP_CLEANUP_STATUS WHERE PENDING = 0;";
    String connectionUrl = "<user>/<password>@//<host>:<port>/<database>";
    String command = "echo " + query + " | " + SQL_PLUS_PATH + " -L " + connectionUrl;
    try {
      //noinspection InfiniteLoopStatement
      while (true) {
        String[] cmd = new String[]{"cmd.exe", "/C", command};
        Process process = Runtime.getRuntime().exec(cmd);
        String output = readOutput(process);
        if (output.contains("PENDING")) {
          showDialogAndExit(JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, "The condition has been met");
        }
        Thread.sleep(REPEAT_TIME_MS);
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      showDialogAndExit(JOptionPane.ERROR_MESSAGE, e.getMessage());
    }
  }

  private static void showDialogAndExit(int optionPaneMessageType, String message) {
    JOptionPane optionPane = new JOptionPane();
    JDialog dialog = optionPane.createDialog("Monitoring");
    optionPane.setMessageType(optionPaneMessageType);
    optionPane.setMessage(message);
    dialog.setAlwaysOnTop(true);
    dialog.setModal(true);
    dialog.setVisible(true);
    System.exit(0);
  }

  private static String readOutput(Process process) throws Exception {
    try (BufferedReader inputReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
       BufferedReader errorReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getErrorStream()))) {
      StringBuilder errorBuilder = readOutput(errorReader);
      if (errorBuilder.length() != 0) {
        throw new Exception(errorBuilder.toString());
      }
      return readOutput(inputReader).toString();
    }
  }

  private static StringBuilder readOutput(BufferedReader reader) throws IOException {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    String errorLine;
    while ((errorLine = reader.readLine()) != null) {
      System.out.println(errorLine);
      sb.append(errorLine)
          .append("\n");
    }
    return sb;
  }
}