Biblioteki dołączane do ekstraktorów danych bazodanowych IntelliJ

Autor
Damian
Terlecki
5 minut
Inne

Funkcjonalność ekstrakcji danych bazodanowych w IntelliJ to bardzo rozszerzalna możliwość kopiowania wybranych kolumn i wierszy rezultatu zapytania bazodanowego. Podstawowy interfejs opisany w dokumentacji pozwala na zdefiniowanie własnego ekstraktora przy użyciu języka Groovy bądź JavaScript.

IntelliJ dostarcza nam API w postaci zmiennych z opisanymi metodami pozwalającymi na dostęp do tabel i kolumn. Za jego pomocą skonstruować możesz własny rezultat ekstrakcji. Narzędzie to udostępnia jednak dużo więcej ukrytych i nieopisanych funkcji.

Ekstraktory danych z zakładki Database w IntelliJ Folder ze zdefiniowanymi ekstraktorami danych w IntelliJ

Po nitce do kłębka – DbSqlUtil

Patrząc na dostarczone przez IntelliJ ekstraktory, znajdziemy odwołanie do klasy com.intellij.database.util.DbSqlUtil. Chcąc przykładowo dowiedzieć się, na jakiej zasadzie działa często używana metoda areKeywordsLowerCase, szybko zauważymy, że nie jesteśmy w stanie podejrzeć jej implementacji (CTRL + Shift + A > Go to implementation). Problem okazuje się bardziej globalny ze względu na to, że informacje o błędach dostajemy dopiero przy uruchomieniu.

Biorąc pod uwagę to, że Groovy podlega temu samemu procesowi ładowania klas jak w przypadku Javy, możemy w prosty sposób spróbować uzyskać informacje na temat wykorzystywanych klas. Wystarczy, że wypiszemy informacje na temat hierarchii ClassLoaderów, które załadowały nasz skrypt Groovy. Tworząc debugowy ekstraktor danych, wypiszmy ścieżkę classpath oraz załadowane biblioteki:

def printClassPath(classLoader, depth) {
  OUT.append("${depth}. ${classLoader.class.name}: ")
      .append(String.valueOf(classLoader)
          .replace(",", ",${System.lineSeparator()}")
          .replace("(", "${System.lineSeparator()}(${System.lineSeparator()} ")
          .replace(")", "${System.lineSeparator()})")
      )
      .append(System.lineSeparator())
  if (classLoader instanceof URLClassLoader) {
    classLoader.getURLs().each { url ->
      OUT.append("- ")
          .append(String.valueOf(url))
          .append(System.lineSeparator())
    }
  }
  if (classLoader.parent) {
    printClassPath(classLoader.parent, depth + 1)
  }
}

OUT.append("Classpath: ${System.getProperty("java.class.path")}${System.lineSeparator()}")
OUT.append("Top-down ClassLoader hierarchy:${System.lineSeparator()}")
printClassPath(this.class.classLoader, 1)

W wersji IntelliJ 2023.2.2 otrzymałem następujące dane, próbując ekstrakcji dowolnych danych rezultatu zapytania:

Classpath: ...
Top-down ClassLoader hierarchy:
1. groovy.lang.GroovyClassLoader$InnerLoader: groovy.lang.GroovyClassLoader$InnerLoader@7e3f7bbe
2. groovy.lang.GroovyClassLoader: groovy.lang.GroovyClassLoader@3176bcb3
3. com.intellij.database.extensions.ExtensionScriptsUtil$1: com.intellij.database.extensions.ExtensionScriptsUtil$1@7accdcc1
4. com.intellij.ide.plugins.cl.PluginClassLoader: PluginClassLoader
(
 plugin=PluginDescriptor
(
 name=Database Tools and SQL,
 id=com.intellij.database,
 descriptorPath=plugin.xml,
 path=~/Library/Application Support/JetBrains/Toolbox/apps/IDEA-U/ch-0/232.9921.47/IntelliJ IDEA.app/Contents/plugins/DatabaseTools,
 version=232.9921.47,
 package=null,
 isBundled=true
),
 packagePrefix=null,
 state=active
)

Najciekawszą pozycją jest tutaj PluginClassLoader, który wygląda, jakby ładował biblioteki ze ścieżki Contents/plugins/DatabaseTools relatywnie do lokacji zainstalowanego IDE. Dodając w kolejnym kroku biblioteki z tego modułu do projektu w IntelliJ (File > Project Structure > Platform Settings > Global Libraries), możemy w końcu podejrzeć (zdekompilowany) kod użytej klasy i wydedukować jej działanie.

Globalna biblioteka projektu IntelliJ Klasy biblioteki w drzewku projektu IntelliJ

Tym samym sposobem możesz przejrzeć też inne klasy użytkowe w sąsiednich pakietach mając jednak na uwadze to, że mogą się one zmieniać wraz z aktualizacją IDE. W przypadku wspomnianej metody areKeywordsLowerCase z kodu wynika, że chodzi tu o ustawienie projektowe edytora IntelliJ w sekcji Code Style dla języka SQL (General > Word Case > Keywords)