Weryfikacja czcionek kompatybilnych z danym językiem w Javie

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
Java

Weryfikacja dostępnych czcionek może być niezbędna przy wdrożeniu aplikacji generującej tekst w postaci obrazu bądź w formacie PDF. Standardowo, przy generowaniu tekstu możemy wybrać typ czcionki, tzw. typeface (np. serif, sans-serif, monospaced), bądź doprecyzować wybór do konkretnej nazwy czcionki (np. Consolas). Jeśli nie mamy pod ręką edytora WYSIWYG korzystającego z tego samego środowiska i listy czcionek, to nie możemy wykluczyć wystąpienia znaków zapytania w wygenerowanym tekście na docelowym środowisku. Ważne jest więc aby czcionki były zdokeryzowane pod współdzielonym obrazem bazowym.

Java, czcionki i AWT

W celu szybkiej weryfikacji dostępnych czcionek i ich wsparcia dla konkretnych znaków (np. znaków diakrytycznych) warto spojrzeć na AWT (Abstract Window Toolkit) API. Interfejs z pakietu AWT, którego biblioteki w Javie używają do ładowania czcionek, pozwala nie tylko na wylistowanie czcionek. Przydatną jego funkcją jest również możliwość zwrócenia informacji na temat tego, czy czcionka w pełni wspiera wyświetlanie poszczególnych znaków.

Do pozyskania środowiska graficznego, a następnie listy załadowanych czcionek wystarczy skorzystać z funkcji statyzcnej GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment() i wywołać na niej metodę getAllFonts(). Czcionkę pozyskaną w ten sposób możemy następnie odpytać (canDisplayUpTo()) czy jest w stanie wyświetlić dany tekst. Jeśli zwróci ona wartość -1 to znaczy, że w pełni wspiera wyświetlanie wszystkich podanych w parametrze znaków.

import java.awt.Font;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

class FontDiag {
  public static void main(String... args) {
    if (args == null || args.length != 1) {
      System.out.println("Usage: FontDiag.main(\"<your_font_characters>\")");
      return;
    }
    String fontCharacters = args[0];
    System.out.printf("Verifying which fonts support the following characters: %s%n%n", fontCharacters);
    GraphicsEnvironment environment = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    List<Font> fonts = Arrays.asList(environment.getAllFonts());
    fonts.sort(Comparator.comparing(Font::getFontName));
    List<Font> supportedFonts = new ArrayList<>();
    for (Font font : fonts) {
      if (font.canDisplayUpTo(fontCharacters) == -1) {
        supportedFonts.add(font);
      }
    }
    System.out.printf("All fonts: %s%n%n", fonts.stream().map(Font::getFontName).toList());
    System.out.printf("Supported fonts: %s%n%n", supportedFonts.stream().map(Font::getFontName).toList());
    System.out.printf("Supported font families: %s%n%n", supportedFonts.stream().map(Font::getFamily).collect(Collectors.toSet()));
  }
}

Powyższy program możesz skompilować przy użyciu narzędzia javac i uruchomić go podając tekst ze znakami do zweryfikowania java FontDiag "abc". W odpowiedzi wyświeli on wszystkie załadowane czcionki, a następnie tylko te, które są w stanie wyświetlić tekst w pełni, z podziałem na nazwy i rodziny. Najprościej jednak wywołać program w powłoce jshell:

Animacja przedstawiająca weryfikacja czcionek pozwalających na wyświetlenie znaków łacińskich i japońskich w dockerze