JMeter — wprowadzenie

Autor
Damian
Terlecki
5 minut
Testy

JMeter to otwartoźródłowe narzędzie napisane w Javie, dosyć często używane do testów wydajnościowych w celu weryfikacji zachowania systemu pod wpływem obciążenia. Pomimo tego, że testy wydajnościowe są niewątpliwie jednym z głównych zastosowań tego narzędzia, to pozwala ono na przeprowadzanie większości testów z fazy testów systemowych:

 • testy funkcjonalne;
 • testy wydajnościowe;
 • testy obciążeniowe i stabilności;
 • testy skalowalności.
Rodzaje testów

Testy systemowe przeprowadzane są po fazie testów integracyjnych, a przed fazą testów akceptacyjnych. Są one zazwyczaj ostatnim krokiem wykonywanym przez zespół deweloperski/testerski. Można się spierać, czy na pewno potrzebujemy oddzielnego narzędzia do testów systemowych. Nie ma przecież przeszkód, aby testy takie zaimplementować naszym ulubionym frameworku, na poziomie testów integracyjnych — przy zintegrowanych wszystkich modułach. O ile takie rozwiązanie sprawdzi się w wielu przypadkach, to jest drugie tyle sytuacji, gdzie podejście to nie będzie takie łatwe i szybkie.

W tym miejscu błyszczy właśnie JMeter — narzędzie specjalnie przygotowane do tego typu testów. Po pierwsze, umożliwia ono zdefiniowanie oczekiwanej liczby użytkowników (wątków) w bardzo prosty sposób. W tym celu klikamy PPM na Test Plan i wybieramy opcję z listy Add. Narzędzie pozwala również na bardziej zaawansowane konfiguracje — definiowanie opóźnień, okresów rozruchu bądź jakie akcje podjąć w przypadku, gdy sampler (coś na wzór pojedynczego testu) zwróci błąd. Dla każdego wątku mamy do wyboru kilka typów samplerów:

 • HTTP Sampler — imituje wizytę użytkownika na stronie, pozwala na testowanie REST-owych bądź SOAP-owych web serwisów;
 • JDBC Sampler — łączy się z bazą danych i umożliwia weryfikację danych bądź wywołanie zapytań DML (wymaga elementu JDBC Connection Configuration);
 • JSR223 Sampler — wykorzystuje skrypty (Groovy/BeanShell/JavaScript/…) dla platformy Java;
 • Samplery SMTP oraz Mail Reader — testują serwery SMTP i pozwalają na weryfikację czy dostarczony został e-mail;
 • Samplery JMS;
 • TCP Sampler;
 • FTP Request;
 • JUnit Request;

W celu weryfikacji każdemu samplerowi można przypisać (PPM->Add) różne typu asercji:

 • Response Assertion — standardowy typ asercji pozwalajacy na weryfikację odpowiedzi (nagłówki/ciało/status) wspierający RegExa;
 • JSON Assertion — weryfikuje odpowiedź w formacie JSON przy wykorzystaniu JSON Path oraz opcjonalnie RegExa;
 • JSR223 Assertion — wykorzystuje język skryptowy w celu weryfikacji;
 • XPath Assertion — odpowiednik JSON Path dla XML-a;

Dla przejrzystości proste przypadki testowe powinny wykorzystywać asercje, które można wyklikać z poziomu interfejsu użytkownika. W przypadku bardziej złożonych problemów deweloperzy będą najbardziej efektywni wykorzystując asercje JSR223 (pomijając nieporęczność narzędzia i ograniczone możliwości debugowania). W pozostałych przypadkach polecam odpowiednie budowanie testów z pomocą Logic Controllerów (if/while/for) oraz Post Procesorów (Extractors). Pre i Post Procesory służą do wykonywania logiki odpowiednio przed i po wykonaniu samplera.

Pozostałe rzeczy dostępne standardowo w JMeterze to Timery, Config Elements oraz Listenery. Te pierwsze pozwalają na całkiem proste zarządzanie czasem — wstrzymywanie wątków, grupowanie bądź opóźnianie ich w celu uzyskania oczekiwanej (dla testów) przepustowości. Elementy konfiguracji umożliwiają definiowanie parametrów, liczników oraz standardowych wartości niektórych samplerów i połączeń. Listenery służą najczęściej do wizualizacji rezultatów testów.

Na koniec, kilka rzeczy, które na pewno Ci się przydadzą w podczas tworzenia testów w JMeterze:

 • Debug Samplery oraz Debug Post Procesory — to główne elementy zapewniające logowanie wejścia i wyjścia samplerów wraz ze zmiennymi;
 • View Results Tree (Listener) — pozwala na wyświetlenie rezultatów testów wraz z logami;
 • Summary bądź Aggregate Report (Listeners) — wyświetlanie statystyk testów wydajnościowych;
 • User Parameters (Pre Procesor) bądź User Defined Variables (Config Element) — używane w celu definiowania parametrów (składnia ${nazwa_parametru} pozwala na odniesienie się do wartości parametru) bądź zmiennych.

W razie zapotrzebowania na bardziej zaawansowane funkcjonalności warto przejrzeć listę niestandardowych wtyczek bądź napisać własne rozszerzenie. Testy napisane w JMeterze mogą być wywoływane ręcznie bądź skonfigurowane w wybranym narzędziu do automatyzacji/integracji (CI) w celu ich automatycznego przeprowadzania. Takie podejście pozwala na nieco inny sposób weryfikacji spójności działania systemu/aplikacji na różnych środowiskach i różnych parametrach konfiguracyjnych.