„Invalid POM” a zmienne mavenowe

Autor
Damian
Terlecki
7 minut
Java

Do zarządzania budowaniem projektu Maven korzysta z pliku konfiguracyjnego pom.xml. Podczas parsowania pliku narzędzie analizuje zależności projektu i określa, jakie biblioteki i narzędzia są wymagane do poprawnego zbudowania artefaktów. W procesie tym Maven sięga również do plików POM poszczególnych zależności, aby określić wszystkie wymagane artefakty tranzytywne.

Nierozpoznawalne wyrażenia mavenowe

Może się zdarzyć, że plik biblioteki ze zdalnego repozytorium będzie zawierał błędy, nie tyle ile składniowe, ale logiczne. Jednym z powodów tego typu błędów jest użycie wyrażeń odnoszących się do nieistniejących właściwości/zmiennych mavenowych. W przypadku wystąpienia błędów podczas przetwarzania zależności, Maven może pominąć zaciąganie artefaktów tranzytywnych i na wyjściu programu zauważymy przykładowe ostrzeżenie:

[WARNING] The POM for com.sun.xml.ws:jaxws-rt:jar:2.2.10 is invalid, transitive dependencies (if any) will not be available, enable debug logging for more details

Szybko zauważymy, że zależności zadeklarowane w pom.xml biblioteki są kompletnie niewidoczne w projekcie. Aby dowiedzieć się więcej na temat problemu, wystarczy, że dodamy parametr -X, który jest skrótem dłuższej jego formy --debug.

[ERROR] 'dependencyManagement.dependencies.dependency.systemPath' for com.sun:tools:jar must specify an absolute path but is ${tools.jar} @

W tym konkretnym przypadku Maven nie jest w stanie przeprowadzić ewaluacji wyrażenia ${tools.jar}. Przeglądając pliki pom.xml, dochodzimy do wniosku, że wyrażenie to jest potrzebne do zdefiniowania namiarów na bibliotekę systemową tools w jednym z nadrzędnych pomów:

<!--...-->
<profiles>
  <!--...-->
  <profile>
    <id>default-tools.jar</id>
    <activation>
      <file>
        <exists>${java.home}/../lib/tools.jar</exists>
      </file>
    </activation>
    <properties>
      <tools.jar>${java.home}/../lib/tools.jar</tools.jar>
    </properties>
  </profile>
  <profile>
    <id>default-tools.jar-mac</id>
    <activation>
      <file>
        <exists>${java.home}/../Classes/classes.jar</exists>
      </file>
    </activation>
    <properties>
      <tools.jar>${java.home}/../Classes/classes.jar</tools.jar>
    </properties>
  </profile>
</profiles>
<!--...-->
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <!-- JDK dependencies -->
    <dependency>
      <groupId>com.sun</groupId>
      <artifactId>tools</artifactId>
      <version>1.6</version>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${tools.jar}</systemPath>
    </dependency>
  </dependencies>
  <!--...-->
</dependencyManagement>
<!--...-->

Po przejrzeniu zależności tego konkretnego artefaktu możemy nawet dojść do wniosku, że zależność systemowa nie jest wykorzystywana w tym podmodule. Niestety brak pliku w lokalizacji ${java.home}/../lib/tools.jar lub ${java.home}/../Classes/classes.jar sprawia, że zmienna ${tools.jar} nie jest ustawiana.

Konkretnie w tej sytuacji problem jest związany z wersją JDK 11+. W tej wersji nastąpiło usunięcie powyższych bibliotek i dopiero zależności z wersji jaxws-rt:2.3.x obsługują nowsze wersje JDK, ponadto ciągnąc za sobą aktualizację wersji specyfikacji biblioteki.

Problem jest jednak bardziej ogólny i można go ekstrapolować do sytuacji, w której Maven nie jest w stanie przeprowadzić ewaluacji wyrażenia nawiązującego do zmiennej. Co zrobić w przypadku gdy natkniemy się na podobny błąd?

Ewaluacja wyrażeń w pliku POM

Kolejność ewaluacji źródeł zakodowana jest w org.apache.maven.model.interpolation.AbstractStringBasedModelInterpolator dla Mavena w wersji 3/4 i w uproszczeniu przedstawia się następująco:

 • Java Properties – -Dzmienna=wartosc;
 • zmienne Mavenowe – <properties><zmienna>wartosc</zmienna></properties>;
 • zmienne środowiskowe – set/export zmienna=wartosc.

O ile zmienne mavenowe są dziedziczone przez moduły w projekcie wielomodułowym, to słusznie nie wyciekają jednak do zależności zewnętrznych. Zmienne Javy i środowiskowe inicjalizowane są na początku budowania modelu Mavena, dlatego dodanie ich w trakcie wywołania nie wpływa na ewaluację. Dodatkowo w przypadku zależności zewnętrznych, zmienne Javy konsolidowane są do poziomu zmiennych środowiskowych (MNG-7563).

Znając powyższe zasady, zmienną mavenową w konfiguracji pom.xml możemy zainicjalizować na kilka różnych sposobów np. poprzez:

 • zmienną systemową (uwaga na problemy z eksportem zmiennych zawierających kropkę w systemach unikso-podobnych);
 • zmienną Javy podaną przy wywołaniu mavena mvn -Dzmienna=wartość validate;
 • zmienną systemową podaną przy wywołaniu mavena zmienna=wartosc mvn validate;
 • plik relatywny do korzenia projektu .mvn/maven.config z ustawiający wartość zmiennej Javy -Dzmienna=wartość;
 • globalny plik poleceń np. ~/.mavenrc ustawiający zmieną środowiskową set/export zmienna=wartość (uwaga na problemy z IntelliJ, np. IDEA-19759).

Ostatnią deską ratunku z pewnością można nazwać ręczne (bądź pośrednie) zaciągnięcie i dodanie zależności do ścieżki kompilacji/budowania artefaktu.

Jako alternatywne narzędzie budowania, Gradle w wersji 4-8 wypada tutaj lepiej. W tym przypadku nie wyrzuca błędu i zależności tranzytywne, których nie dotyczy problem, są poprawnie importowane.