Przekierowania w Netlify za pomocą funkcji serverless

Autor
Damian
Terlecki
5 minut
Inne

Przekierowania w Netlify skonfigurować możemy za pomocą specjalnego pliku _redirects w katalogu, z któego serwowane są pliki naszej strony, bądź w pliku konfiguracyjnym netlify.toml. Możliwości, jakie udostępnia nam ta platforma hostingowa, są całkiem potężne. Dostępne opcje obejmują statyczną konfigurację wraz z oczekiwanymi statusami przekierowania, dynamiczną podmianę poszczególnych części ścieżki, referencje do wartości parametrów, a także możliwość zdefiniowania powiązań z nagłówkami zapytania.

Netlify obecnie nie oferuje wsparcia dla pełnoprawnego przekierowania za pomocą wyrażeń REGEX. Jeśli potrzebujemy przekierowanie uzależnić od pewnej części parametru bądź ścieżki to zdani będziemy naszą aplikację SPA, bądź prosty plik HTML obsługujący (JavaScript) takie przekierowanie. Jeszcze innym sposobem jest wykorzystanie funkcji serverless. W pakiecie startowym Netlify bowiem daje nam możliwość 125000 wywołań takich funkcji.

Netlify – funkcje serverless Lambda

Przekierowanie za pomocą funkcji serverless

Wyobraźmy sobie sytuację, w której użytkownik trafia na naszą stronę wraz z pewnym parametrem state, którego część wskazuje, gdzie ma zostać przekierowany. Może to być wartość definiująca wersję bądź język wybrany wcześniej przez użytkownika. W takim przypadku możemy stworzyć funkcję serverless w języku JavaScript obsługującą przekierowanie:

exports.handler = async function (event) {
  const lang = event.queryStringParameters.state?.split("-")[0] ?? "en";
  return {
    statusCode: 302,
    headers: {
      "Location": "/" + lang + event.path + "?" + new URLSearchParams(event.queryStringParameters),
    },
  };
}

Powyższa funkcja wyłuska wartość języka z parametru state=lang-XXXX-XXXX i przekieruje użytkownika ze strony /campaign?parametry na /lang/campaign?parametry. Format parametrów wejściowych i wyjściowych funkcji lambda znajdziemy w dokumentacji.

Funkcję taką umieszczamy pod nazwą netlify/functions/redirect.js, relatywnie do katalogu bazowego zdefiniowanego w pliku konfiguracyjnym bądź na stronie Netlify. W pliku konfiguracyjnym netlify.toml możemy również zmienić lokalizację folderu z funkcjami:

[functions]
 directory = "src/netlify/functions"

Standardowo funkcja dostępna będzie do wywołania pod ścieżką /.netlify/functions/redirect. Możemy ją przetestować instalując serwer testowy:

npm install netlify-cli -g
netlify dev --functions src/netlify/functions

◈ Functions server is listening on 46867
curl http://localhost:46867/.netlify/functions/redirect?state=en-XXXX-XXXX

Do powiązania przekierowania z właściwą lokacją startową wystarczy, że dodamy tzw. przepisanie (rewrite) ścieżki w pliku _redirects:

/campaign /.netlify/functions/redirect 200
/:lang/* /:lang/index.html 200

Status o wartości 200 spowoduje, że klient odwiedzający /campaign zostanie obsłużony przez naszą funkcję bez zmiany ścieżki w przeglądarce. Ostatecznie użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji SPA w lokalizacji /en/campaign. Może to mieć sens, gdy pod różnymi ścieżkami mamy wdrożone różne wersje (np. językowe) aplikacji.

Uwaga: Funkcje serverless definiowane w Netlify wdrażane są na platformie AWS Lambda. Na obecną chwilę te napisane w języku JavaScript korzystają z wersji środowiska uruchomieniowego Node.js 12.
Do pełnego wsparcia zaprezentowanego przykładu konieczne będzie ustawienie parametru środowiskowego AWS_LAMBDA_JS_RUNTIME z wartością nodejs14.x w aplikacji internetowej Netlify. W przeciwnym wypadku może nas zaskoczyć poniższy błąd podczas wizyty na stronie funkcji przekierowania:

{
 "errorType": "Runtime.UserCodeSyntaxError",
 "errorMessage": "SyntaxError: Unexpected token '.'",
 "trace": [
  "Runtime.UserCodeSyntaxError: SyntaxError: Unexpected token '.'",
  "  at _loadUserApp (/var/runtime/UserFunction.js:98:13)",
  "  at Object.module.exports.load (/var/runtime/UserFunction.js:140:17)",
  "  at Object.<anonymous> (/var/runtime/index.js:43:30)",
  "  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)",
  "  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)",
  "  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)",
  "  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)",
  "  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)",
  "  at internal/main/run_main_module.js:17:47"
 ]
}