Jak (nie) uruchomić NodeJS na Javie

Autor
Damian
Terlecki
9 minut
JavaJS

Zazwyczaj aplikację NodeJS uruchamiamy w kontenerze dockerowym. Co się stanie, jeśli nasz hosting nie obsługuje aplikacji dokerowych? Na pewno umożliwia samodzielną instalację środowiska NodeJS, prawda? Co, jeśli jednak nie mamy również takiej opcji? Serwer może być przykładowo odcięty (zabezpieczony) od internetu, z bardzo ograniczonymi opcjami dostępu do środowiska, które sprowadzają się jedynie do automatycznego wdrożenia aplikacji napisanej w Javie.

Rzućmy okiem na możliwe opcje, biorąc pod uwagę jedynie rozwiązania oparte o JVM. Temat dotyczy również wszystkich innych przypadków, w których chcemy po prostu uruchomić jakieś skrypty NodeJSowe bezpośrednio z Javy. Zawsze warto jednak sobie zadać pytanie, czy warto?

Przenośny NodeJS

Podobnie jak JVM jest środowiskiem uruchomieniowym dla kodu bajtowego Java, NodeJS jest środowiskiem wykonawczym dla kodu JavaScript, który jest wykonywany poza przeglądarką internetową. Pierwszą rzeczą, którą będziemy potrzebować, to przenośna wersja NodeJS dla systemu docelowego. Jeśli masz już zainstalowane środowisko i chcesz jedynie wykonać kod, możesz pominąć ten krok.

Patrząc na kroki instalacyjne w przypadku Linux (i najprawdopodobniej Windows), jest to dosyć proste:

 1. Przejdź do https://nodejs.org/dist/.
 2. Pobierz pożądaną wersję binarną (np. node-v12.16.2-linux-x64.tar.gz).
 3. Rozpakuj i właściwie to tyle.

Archiwum możemy umieścić w spakowane wewnątrz JAR-a lub WAR-a. Jeśli umieścimy je w katalogu src/main/resources, zostanie ono skopiowany do katalogu classess podczas procesu kompilacji. W czasie wykonywania, natomiast, będziemy mogli uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem class loadera:

 • getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("node-v12.16.2-linux-x64.tar.gz");
 • Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("node-v12.16.2-linux-x64.tar.gz") w przypadku serwera aplikacyjnego.

Docelowo, chcemy odczytać plik w postaci InputStream, aby nasza implementacja działała bez względu na to, czy nasze zasoby będą odczytywane z wypakowanego (exploded) czy standardowego archiwum (WAR/JAR/EAR). Zobacz tę odpowiedź na StackOverflow, aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania plików za pomocą strumienia wejściowego.

Do rozpakowania NodeJS łatwiej będzie posłużyć się biblioteki pomocniczą, taką jak jararchivelib. Możesz samodzielnie zaimplementować szczegóły, np.: rozpakować do katalogu /tmp/ lub dowolnego innego, do którego użytkownik uruchamiający aplikację ma uprawnienia do odczytu i zapisu.

Zbudowanie aplikacji NodeJS

Ponieważ npm jest również dołączony do dystrybucji NodeJS, możemy równie dobrze spakować nasz kod źródłowy i skompilować go w trakcie uruchamiania. Proces ten jednak może być zbyt długi i może nie chcieć pakować kodu źródłowego razem. Dostęp do rejestru npm lub repozytoriów git może być również zablokowany z poziomu serwera, na którym aplikacja jest wdrożona.

Istnieją pewne opcje pozwalające na zainstalowanie pakietów node.js dla innego systemu/architektury, ale są one raczej uciążliwe w wykorzystaniu. Dużo łatwiejsze będzie postawienie środowiska dockerowego do procesu kompilacji i budowania aplikacji. Środowisko to powinno być możliwie ściśle odwzorowywać środowisko docelowe (architektura/system operacyjny/biblioteki natywne). Tylko wtedy będziemy w stanie stwierdzić, czy nie ma problemów z modułami zależnymi od bibliotek natywnych.

Po zbudowaniu aplikacji będziemy chcieli spakować ją na podobnej zasadzie co nasze środowisko NodeJS. Archiwum powinno składać się ze zminimalizowanego skryptu aplikacji i katalogu node_modules. Ponieważ node_modules może mieć duży rozmiar i liczbę plików, warto odinstalować moduły wymagane jedynie do dewelopmentu: npm prune --production.

node_modules

Uruchomienie aplikacji NodeJS z poziomu Javy

Zakładając, że zaimplementowaliśmy już rozpakowywanie NodeJSa i skompilowanej aplikacji, ostatnim krokiem będzie wywołanie skryptu z poziomu środowiska wykonawczego Java (a właściwie systemu operacyjnego). W tym celu użyjemy klasy ProcessBuilder. Drugą opcją jest uruchomienie aplikacji przez Runtime.getRuntime(), ale interfejs API poprzedniej jest nieco przyjaźniejszy.

Dwie rzeczy, o których należy wiedzieć, to:

 1. Zwykle plik node musi mieć ustawiony bit wykonywalny: new File(sciezkaDoBinNode).setExecutable(true);.
 2. Jeśli istnieje menedżer bezpieczeństwa, jego metoda checkExec jest wywoływana z argumentem pierwszego komponentu tablicy poleceń tego obiektu. Może to spowodować wyrzuceniem wyjątku SecurityException (źródło: javadoc).

Zdając sobie sprawę z tych dwóch warunków, możemy uruchomić skrypt w następujący sposób:

public void startNodeJsApp(String sciezkaDoBinNode, String sciezkaDoSkryptuAplikacji,
    Map<String, String> zmienneSrodowiskoweAplikacji)
    throws IOException, InterruptedException {
  ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder();
  processBuilder.command(sciezkaDoBinNode, sciezkaDoSkryptuAplikacji);
  Map<String, String> environment = processBuilder.environment();
  environment.putAll(zmienneSrodowiskoweAplikacji);
  processBuilder.inheritIO();
  processBuilder.start().waitFor();
}

Nasz kod uruchomi aplikację przy użyciu dostarczonego środowiska uruchomieniowego NodeJS, wraz z dodatkowymi, zdefiniowanymi przez nas zmiennymi środowiskowymi. Ponadto źródło i miejsce docelowe operacji we / wy zostaną odziedziczone z bieżącego procesu Javy. Oznacza to, że standardowe wyjście aplikacji zostanie domyślnie wydrukowane na konsoli.

W powyższym przypadku obecny wątek zostanie również za blokowany do czasu zakończenia procesu. Ważne jest, aby o tym pamiętać, jeśli planujemy uruchomić serwer NodeJS. W takiej sytuacji możesz rozważyć wywołanie powyższego kodu w oddzielnym wątku, aby główny przepływ nie został zablokowany. Ponadto warto wspomnieć, że metoda waitFor() może zostać przerwana, w skutek wywołania interrupt() na danym wątku. Spowoduje to wyrzucenie wyjątku InterruptedException i nastąpi wyjście z tej metody. Nie oznacza to jednak, że proces zakończy swoje działanie.

Aby się zabezpieczyć przed takim "wiszącym" procesem, należy wywołać metodę destroy() na obiekcie Process zwróconym przez ProcessBuilder.start() w bloku finally:

  } finally {
    if (process != null && process.isAlive()) {
      process.destroy();
    }
  }

Ponadto, istnieją bardzo rzadkie sytuacje, w których wirtualna maszyna Javy będzie musiała zakończyć pracę bez szansy na zwolnienie zasobów (JVM crash). W takim przypadku możemy zostać z uruchomionym procesem NodeJS. Obejściem tego problemu jest zabicie takiego procesu podczas następnego uruchomienia, np. poprzez wywołanie pkill -f '*node*nazwa_skryptu*.

Obsługa wyjścia

Możliwe jest również przekierowanie wyjścia do pliku za pomocą redirectInput/redirectError. Dane wyjściowe procesu są przekazywane przez InputStream, z którego możemy również czytać ręcznie:

  try (BufferedReader processOutputReader = new BufferedReader(
      new InputStreamReader(process.getInputStream()))) {
    String line;
    while ((line = processOutputReader.readLine()) != null) {
      logger.info(line);
    }
  }
  process.waitFor();

Na potrzeby przepływu nieblokującego, ten kawałek kodu również można zawrzeć w oddzielnym wątku.

Podsumowanie

Uruchomienie NodeJS z Javy jest z pewnością możliwe i możemy nawet stworzyć swojego rodzaju proxy w Javie dla aplikacji NodeJS. Należy jednak rozważyć, czy takie rozwiązanie jest odpowiednie w naszej sytuacji. Może to drastycznie utrudnić utrzymanie projektu.

Warto również zauważyć, że dołączanie NodeJS do serwera aplikacyjnego (Jave EE) może być bardzo wątpliwym rozwiązaniem. Jeśli w ogóle, należy przynajmniej wziąć pod uwagę kontenerowe zarządzanie wielowątkowością i skorzystać z interfejsu, takiego jak ManagedThreadFactory.newThread(), na potrzeby tworzenia nowych wątków.

 @Resource
 ManagedThreadFactory threadFactory;

Na zakończenie, istnieją również rozwiązania uruchamiające NodeJS bezpośrednio w JVM (Trireme, Nodyn, Avatar-JS). Jednak albo wspierają tylko starsze wersje NodeJS (0.10/0.12) z powodu zakresu kompatybilności Rhino (interpreter JS bazujący na JVM), albo nie są wystarczająco dojrzałe lub też nie są już utrzymywane.