OracleDB i wskazówki optymalizatora dla podzapytań

Autor
Damian
Terlecki
13 minut
Bazy danych

W przypadku optymalizacji zapytań SQL przydatna okazuje się możliwość weryfikacji kosztu łączenia tabel przy użyciu różnych algorytmów. Za pomocą hintów /*+ ... */ OracleDB możesz wymusić na optymalizatorze wybór takiego algorytmu (np. Nested Loops czy Hash Join). Pierwszy obecnie wynik w wyszukiwarce Google przedstawiający użycie hintów pokazuje jednak jedynie proste przypadki bez sterowania podzapytań.

Zrzut ekranu przedstawiający szybką akcję "Explain Plan" dla zapytania SQL w IntelliJ"

Wymuszenie oczekiwanego łączenia z podzapytaniem

Na przykładzie operacji UPDATE zobaczmy jak użycie hintów z podzapytaniami może okazać się niezbyt oczywiste. Do demonstracji użyję tabeli zbudowanej z danych pochodzących z widoku systemowego ALL_OBJECTS.

Weryfikacja planu polega na poprzedzeniu zapytania klauzulą EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID = '<ID>' FOR .... Po jej wywołaniu plan dostępny jest do odczytu przy wykorzystaniu procedury DBMS_XPLAN.DISPLAY. Do niej podajemy identyfikator wygenerowanego planu i opcjonalnie oczekiwany format.

CREATE TABLE BIG_TABLE AS
SELECT ROWNUM AS ID, OBJECT_ID, OWNER, OBJECT_NAME,
    SUBOBJECT_NAME, OBJECT_TYPE, STATUS
FROM ALL_OBJECTS;
CREATE TABLE BIG_TABLE_2 AS SELECT * FROM BIG_TABLE;

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID = 'MY_UNRESOLVABLE_UPDATE' FOR
UPDATE /*+ LEADING(BT, BT2) USE_NL(BT2) */ BIG_TABLE BT
SET STATUS = 'INVALID'
WHERE OWNER = 'SYSTEM'
 AND EXISTS(SELECT 1
       FROM BIG_TABLE_2 BT2
       WHERE BT.OBJECT_ID = BT2.OBJECT_ID
        AND BT2.OWNER = 'SYSTEM');

SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('PLAN_TABLE', 'MY_UNRESOLVABLE_UPDATE',
  FORMAT=>'ALL +HINT_REPORT'));

Z powyższego zapytania otrzymujemy przykładowy plan z operacją hash join zamiast łączenia przy użyciu nested loops, które próbujemy wymusić hintami LEADING i USE_NL.

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name    | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | UPDATE STATEMENT      |       |   3 |  111 |  235  (1)| 00:00:01 |
|  1 | UPDATE           | BIG_TABLE  |    |    |      |     |
|* 2 |  HASH JOIN SEMI      |       |   3 |  111 |  235  (1)| 00:00:01 |
|* 3 |  TABLE ACCESS STORAGE FULL| BIG_TABLE  |   3 |  66 |  117  (0)| 00:00:01 |
|* 4 |  TABLE ACCESS STORAGE FULL| BIG_TABLE_2 |   3 |  45 |  117  (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Alias z hintu odnoszącego się do tabeli z podzapytania oznaczany jest jako unresolved tj. nieosiągalny:

Hint Report (identified by operation id / Query Block Name / Object Alias):
Total hints for statement: 2 (N - Unresolved (1))
---------------------------------------------------------------------------
 
  1 - SEL$3FF8579E
     N - USE_NL(BT2)
      - LEADING(BT, BT2)

Przenosząc hinty do podzapytania, pogarszamy jedynie problem. Tym razem oba raportowane są jako niewykorzystane (unused). Na tym poziomie optymalizator nie jest już w stanie skorzystać z podanych wskazówek. Właściwym rozwiązaniem jest tu natomiast przeniesienie hintu USE_NL do podzapytania:

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID = 'MY_RESOLVABLE_UPDATE' FOR
UPDATE /*+ LEADING(BT, BT2) */ BIG_TABLE BT
SET STATUS = 'INVALID'
WHERE OWNER = 'SYSTEM'
 AND EXISTS(SELECT /*+ USE_NL(BT2) */ 1
       FROM BIG_TABLE_2 BT2
       WHERE BT.OBJECT_ID = BT2.OBJECT_ID AND BT2.OWNER = 'SYSTEM');

SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('PLAN_TABLE', 'MY_RESOLVABLE_UPDATE',
  FORMAT=>'ALL +HINT_REPORT'));

  
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name    | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | UPDATE STATEMENT      |       |   3 |  111 |  467  (1)| 00:00:01 |
|  1 | UPDATE           | BIG_TABLE  |    |    |      |     |
|  2 |  NESTED LOOPS SEMI     |       |   3 |  111 |  467  (1)| 00:00:01 |
|* 3 |  TABLE ACCESS STORAGE FULL| BIG_TABLE  |   3 |  66 |  117  (0)| 00:00:01 |
|* 4 |  TABLE ACCESS STORAGE FULL| BIG_TABLE_2 |   3 |  45 |  117  (1)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hint Report (identified by operation id / Query Block Name / Object Alias):
Total hints for statement: 2
---------------------------------------------------------------------------

  1 - SEL$3FF8579E
      - LEADING(BT, BT2)

  4 - SEL$3FF8579E / BT2@SEL$1
      - USE_NL(BT2)

UPDATE na podzapytaniu

Operację możemy przeprowadzić również na bezpośrednim rezultacie zapytania i w takim wypadku pozbyć się głęboko zagnieżdżonych podzapytań. Warunkiem jest jednak to, aby zapytanie zwracało dokładnie jeden wiersz dla każdego akutalizowanego rekordu. W przeciwnym razie otrzymamy błąd ORA-01779:

ORA-01779: cannot modify a column which maps to a non key-preserved table

CREATE UNIQUE INDEX U_BT2_OBJECT_ID ON BIG_TABLE_2 (OBJECT_ID);

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID = 'MY_UPDATE_ON_SUB_QUERY' FOR
UPDATE (SELECT /*+ LEADING(BT, BT2) USE_NL(BT2) */ BT.*
    FROM BIG_TABLE BT
    JOIN BIG_TABLE_2 BT2 ON BT.OBJECT_ID = BT2.OBJECT_ID)
SET STATUS = 'INVALID';

SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('PLAN_TABLE', 'MY_UPDATE_ON_SUB_QUERY',
  FORMAT=>'ALL +HINT_REPORT'));

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name      | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | UPDATE STATEMENT      |         | 3529 |  58K|  119  (2)| 00:00:01 |
|  1 | UPDATE           | BIG_TABLE    |   |   |      |     |
|  2 |  NESTED LOOPS       |         | 3529 |  58K|  119  (2)| 00:00:01 |
|  3 |  TABLE ACCESS STORAGE FULL| BIG_TABLE    | 3529 |  41K|  117  (0)| 00:00:01 |
|* 4 |  INDEX UNIQUE SCAN    | U_BT2_OBJECT_ID |  1 |   5|   0  (0)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Hint Report (identified by operation id / Query Block Name / Object Alias):
Total hints for statement: 2
---------------------------------------------------------------------------
 
  1 - SEL$D4938F8A
      - LEADING(BT, BT2)
 
  4 - SEL$D4938F8A / BT2@SEL$1
      - USE_NL(BT2)

Dodając unikalny indeks na łączeniu, osiągamy tym samym dosyć optymalne warunki, aby sam optymalizator wybrał łączenie przy użyciu nested loops.

Podsumowanie

Więcej informracji o wpływie na optymalizator znajdziesz w najnowszej wersji dokumentacji OracleDB 21 (niestety z jakichś powodów słabo indeksowaną przez Google). Polecam również krótsze do poczytania, a dające dużo informacji o: