Stripe Checkout – deduplikacja subskrypcji

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
Inne

Stripe to jeden z liderów na rynku bram płatności. Na tle konkurencji odznacza się bardzo dobrze udokumentowanym API, które pozwala na implementację różnych przypadków użycia. Prawdopodobnie najłatwiejszą integrację systemu płatności umożliwia Stripe Checkout. Jest to aplikacja internetowa, dająca możliwość realizacji jednorazowej bądź powracającej (subskrypcja) płatności za produkt.

Integracja z Stripe Checkout

Stripe Checkout znacząco ułatwia implementację systemu subskrypcji w aplikacji. Integracja wygląda dosyć standardowo i szybko załapiesz o co chodzi po przejrzeniu dokumentacji. Po podaniu do API wartości konfiguracyjnych (produkt, cena, typ płatności, powtarzalność) otrzymujemy odnośnik do tzw. sesji, która będzie aktywna przez 24 godziny. Następnie klient po przejściu na stronę Stripe uzupełnia dane potrzebne do płatności. Po sfinalizowaniu transakcji aplikacja przenosi klienta na stronę naszego sklepu. Jednocześnie do aplikacji (webhook) wysyłana jest notyfikację o zdarzeniu. Na skutek zapłaconej faktury bądź aktualizacji subskrypcji możemy nadać użytkownikowi dodatkowe uprawnienia lub zająć się kompletowaniem zamówionych towarów.

Mimo tego, że w sesji Stripe Checkout znajdziemy pola z odnośnikami do faktury i subskrypcji, to przed dokonaniem płatności będą one puste. Dopiero po finalizacji transakcji utworzone zostaną powiązane obiekty i (korzystając z parametrów expand) będziemy w stanie wyciągnąć użyteczne dane potrzebne do zarządzania subskrypcją.

Problem duplikacji subskrypcji

Stripe Checkout nie zajmuje się kwestią deduplikacji i pozwala na wielokrotną subskrypcję tego samego produktu. Ze względu na brak interfejsu do zarządzania sesjami i ich aktywność przez 24 godzin, nasza aplikacja musi liczyć się z faktem możliwości jednocześnie wielokrotnej subskrypcji produktu przez pojedynczego użytkownika.

Zduplikowane płatności klienta na stronie Stripe

W takiej sytuacji mamy kilka możliwości do wyboru:

  • anulowanie zduplikowanej subskrypcji:
    • zwrot płatności (sklep będzie na minusie ze względu na opłaty transakcyjne oryginalnej płatności);
    • zakredytowaniem niewykorzystanego czasu na poczet kolejnych transakcji – tj. anulowanie subskrypcji z parametrem prorate=true;
    • wydłużeniem pierwszej subskrypcji – tj. anulowanie subskrypcji i aktualizacja drugiej) z parametrem proration_behavior=none;
  • inicjalizacja sesji z odroczeniem płatności poprzez dodanie okresu testowego, wystarczającego na wygaśnięcie aktywnych sesji i deduplikację subskrypcji;
  • inicjalizacja sesji w trybie mode=setup – tj. zapisanie danych do płatności na przyszłość (niestety bez informacji o cenie na samej stronie) i idempotentne stworzenie subskrypcji bezpośrednio przez naszą aplikację.

Nie polecam używania do tego celu Idempotency-Key, chyba że mamy rzadką sytuację, w której zapytanie tworzące sesję nie będzie się zmieniać przez 24 godziny. Nawet przypadku jednego produktu oferowanego przez sklep lepszym rozwiązaniem byłoby tymczasowe zapisanie identyfikatora sesji w bazie na potrzeby ponownego wykorzystania. Klucz sprawdzi się natomiast w przypadku bezpośredniego inicjowania płatności przez aplikację.

Ze względu na deduplikację, ważnym aspektem jest uprzednie stworzenie klienta w celu przypisania go do sesji i posługiwanie się referencją do niego dla sesji przyszłych. Pomimo rzadkości opisanego problemu z duplikacją, każde odstępstwo od standardowego zachowania sklepu, nawet jeśli zgodne z regulaminem, może okazać się długiem technicznym.

Podsumowanie

Stripe Checkout to bardzo szybki i prosty sposób na integrację płatności w naszej aplikacji. Podczas wyboru tego procesora warto wziąć pod uwagę kwestię deduplikacji płatności, która nie jest standardowo zaimplementowana w wersji Checkout Session API 2020-08-27. Taką funkcjonalność możemy uzyskać poprzez implementację procesu po stronie naszej aplikacji – anulowanie zduplikowanych subskrypcji bądź własnoręczne tworzenie subskrypcji.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad zapewnieniem deduplikacji, możesz rozważyć przeniesienie części procesu płatności na swoją stronę. W spełnieniu zgodności z najnowszymi standardami pomoże Ci biblioteka Stripe.js & Elements.