WebLogic i konflikty klas/bibliotek

Autor
Damian
Terlecki
12 minut
JEE

Jeśli szukasz sposobu, aby WebLogic ładował określone wersje bibliotek dostarczanych w paczce z Twoją aplikacją, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci podłapać temat:

 1. WebLogic jako serwer aplikacyjny zawiera wiele bibliotek, których możesz również używać w swojej aplikacji.
 2. WebLogic przestrzega standardowego procesu delegacji w górę podczas ładowania klas. Żądana klasa jest najpierw wyszukiwana (preferowana) przez class loader systemowy, a dopiero później przez class loader aplikacyjny.
 3. "Filtering Class Loader" to funkcjonalność WebLogica, która pozwala wdrażającemu wpływać na ten proces i odwracać niektóre jego części. Dzięki temu można osiągnąć ładowanie klas podobne jak w przypadku serwera Tomcat.

Filtrowania klas można użyć podczas wdrażania aplikacji WAR lub aplikacji EAR. W zależności od typu archiwum używane są dwa różne deskryptory:

 • weblogic-application.xml (EAR);
 • weblogic.xml (WAR).

Deskryptor EAR

W przypadku deskryptora EAR pasującą definicję schematu XML znajdziesz na podstawie listy wersji schematu na stronie Oracle. Wystarczy, że mapowanie xsi:schemaLocation zaktualizujesz wersją pasującą do Twojego WLS. Przejdźmy teraz do deskryptora, ważne dla nas ustawienia to prefer-application-packages i prefer-application-resources.

Pierwsze z nich służy do konfigurowania klas, które powinny być ładowane z aplikacji zamiast z modułów WLS. Druga właściwość może być użyta do innych zasobów, takich jak pliki konfiguracyjne.

Poniżej możesz zobaczyć, jak nadpisać pakiet commons-io:commons-io dołączony do WLS 12.1.3 (wlserver/modules/features/weblogic.server.merged.jar), a także dostawcę implementacji JAX-RS (WLS 12.2):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<weblogic-application
    xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application/1.8/weblogic-application.xsd">

  <prefer-application-packages>
    <package-name>org.apache.commons.io.*</package-name>
  </prefer-application-packages>
  <prefer-application-resources>
    <resource-name>META-INF/services/javax.ws.rs.ext.RuntimeDelegate</resource-name>
  </prefer-application-resources>

</weblogic-application>

Prawidłowa lokalizacja tego deskryptora to EAR/META-INF/weblogic-application.xml. Domyślnie, jeśli umieścisz go w src/main/application/META-INF/weblogic-application.xml, wtyczka maven-ear-plugin dołączy go do właściwego katalogu. W przeciwnym razie właściwość konfiguracyjna earSourceDirectory wtyczki definiuje miejsce, w którym należy umieścić katalog META-INF.

Deskryptor WAR

Lokalizacja schematu opisującego plik weblogic.xml jest również specyficzna dla wersji WLS. Zauważ, że od wersji WLS 12.1.3 istnieje niewielkie przesunięcie numeru wersji w porównaniu z deskryptorem EAR. Chociaż schemat jest inny, konfiguracja jest podobna do powyższej:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<weblogic-web-app
    xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.7/weblogic-web-app.xsd">

  <container-descriptor>
    <prefer-application-packages>
      <package-name>org.apache.commons.io.*</package-name>
    </prefer-application-packages>
    <prefer-application-resources>
      <resource-name>META-INF/services/javax.ws.rs.ext.RuntimeDelegate</resource-name>
    </prefer-application-resources>
  </container-descriptor>
</weblogic-web-app>

Tym razem deskryptor powinien znaleźć się w WAR/WEB-INF/weblogic.xml. W przypadku maven-war-plugin zostanie on domyślnie przeniesiony tam z pliku src/main/webapp/WEB-INF/weblogic.xml.

Jedna dodatkowa konfiguracja jest możliwa przy wdrożeniu WAR. Załóżmy, że masz sprzeczne wersje klas między własnymi pakietami a zależnościami. W takim przypadku możesz zmusić class loadera, aby preferował twoje klasy nad klasami z bibliotek/serwera:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<weblogic-web-app
    xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.7/weblogic-web-app.xsd">

  <container-descriptor>
    <prefer-web-inf-classes>true</prefer-web-inf-classes>
  </container-descriptor>
</weblogic-web-app>

Połączenie tej opcji z prefer-application-packages/prefer-application-resources jest niedozwolone.

Rozwiązywanie problemów

Możesz się zastanawiać, czy właściwe klasy/zasoby są prawidłowo ładowane w czasie wykonywania. Często wskaźnikiem konfliktu jest wyjątek java.lang.NoSuchMethodError. Pojawia się w czasie wykonywania, sygnalizując, że w załadowanej klasie brakuje sygnatury metody, do której odwołuje się kod. Inne mniej popularne błędy to:

 • java.lang.AbstractMethodError;
 • java.lang.IllegalAccessError;
 • java.lang.IncompatibleClassChangeError;
 • java.lang.NoSuchFieldError;
 • java.lang.NoSuchMethodError.

Pełną ich listę znajdziesz w drzewie wyjątków dziedziczących po java.lang.LinkageError.

Czasami nie ma wyraźnego błędu, ale możesz nie mieć pewności co do źródeł klas i ich faktycznej logiki. W takim przypadku możesz szybko znaleźć źródło, np.:

 • Thread.currentThread().getContextClassLoader().loadClass("org.apache.commons.io.IOUtils").getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation();
 • Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResource("META-INF/services/javax.ws.rs.ext.RuntimeDelegate").getPath());

Kompatybilność i konflikty

Z reguły biblioteki WLS znajdują się w katalogu /oracle_common/modules. Na podstawie nazwy szybko zweryfikujesz wersję biblioteki. Jeśli plik nie ma sufiksu wersji, możesz otworzyć archiwum i poszukać manifestu META-INF lub metadanych Mavena.

Aby sprawdzić kompatybilność źródłową/binarną polecam JAPICC japi-compliance-checker – popularne narzędzie, które zainstalujesz za pomocą menedżera pakietów systemowych. Dzięki niemu uzyskać więcej informacji na temat możliwych problemów wynikających z aktualizacji zależności bez rekompilacji.

Innym narzędziem, specyficznym dla WLS jest CAT (Classloader Analysis Tool). Jako aplikacja webowa jest dołączona do standardowej instalacji WLS i domyślnie dostępna pod ścieżką /wls-cat.

WLS CAT – konflikt klas

Po przejściu do CAT wybierz swoją aplikację w drzewie po lewej stronie, a następnie przejdź do zakładki "Analyze Conflicts", aby zweryfikować potencjalne pakiety, które są w konflikcie, a także sugerowane rozwiązania. Zarówno konflikty klas EJB/WAR jak i ich zależności powinny być prawidłowo wyświetlone. Po skonfigurowaniu filtrowania lista powinna się zmniejszyć. Naciśnij "Refresh" i przejdź do "Classloader Tree", aby zweryfikować nowe filtrowanie.

WLS CAT – FilteringClassLoader

Mimo widoczności FilteringClassLoader dla samodzielnych wdrożeń EJB nie znalazłem czystego sposobu na jego skonfigurowanie. Ani deskryptory weblogic-application.xml ani weblogic.xml nie mieszczą się tutaj, ani deskryptor "-ejb" nie ma takiej właściwości konfiguracyjnej. Dlatego sugeruję w tym przypadku po prostu opakować moduł EJB w EAR.

Wsparcie dla Javy 9

Ostatni potencjalny problem może pojawić się na starszych wersjach WLS:

java.lang.UnsupportedClassVersionError: module-info has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 53.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0

Niektóre biblioteki dodały obsługę modułowości z Javy 9. Mimo że biblioteka może być uruchomiona w Javie 8, to towarzyszy jej również plik module-info, zwykle albo w katalogu głównym biblioteki, albo w katalogu META-INF/versions. Ponieważ plik jest skompilowany dla Javy 9, w przypadku WLS może to powodować błędy w czasie wykonywania:

 • przy domyślnie włączonym skanowaniu CDI konfigurowanym przez deskryptor beans.xml;
 • podczas skanowania klas przez CAT.

Najprostszym sposobem jest usunięcie pliku z biblioteki, np. wtyczką truezip-maven-plugin tuż po zbudowaniu artefaktu. Spójrz na następującą konfigurację, która usuwa niekompatybilne pliki log4j zawarte w WARze działającym na WLS 12.1.3 i Javie 8:

   <plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>truezip-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.2</version>
    <executions>
     <execution>
      <id>remove-log4j2-java9-meta</id>
      <goals>
       <goal>remove</goal>
      </goals>
      <phase>package</phase>
      <configuration>
       <filesets>
        <fileset>
         <directory>
          ${basedir}/target/${project.build.finalName}.war/WEB-INF/lib/log4j-api-${log4j.version}.jar
         </directory>
         <includes>
          <include>META-INF/versions</include>
         </includes>
        </fileset>
        <fileset>
         <directory>
          ${basedir}/target/${project.build.finalName}.war/WEB-INF/lib/log4j-core-${log4j.version}.jar
         </directory>
         <includes>
          <include>META-INF/versions</include>
         </includes>
        </fileset>
       </filesets>
      </configuration>
     </execution>
    </executions>
   </plugin>

Jeśli CAT nie pokazuje lokalizacji module-info w stacktrace, po prostu zgrepuj wszystkie pliki JAR w katalogu aplikacji. Mimo że JARy są plikami binarnymi, zazwyczaj otrzymasz komunikat o znalezieniu dopasowania, jeśli nie, użyj standardowego narzędzia Java jar: jar tf <JAR> | grep module-info.