Niezamykalny strumień wyjścia w serwletach na WebLogicu

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
JEE

W przypadku serwletów w Javie próba wypisania danych do strumienia wyjścia (pozyskanego z javax.servlet.ServletResponse), po zamknięciu tego strumienia, zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Mimo braku zgłoszenia konkretnego wyjątku operacja zostanie po prostu zignorowana. Takie zachowanie ma miejsce na przykład na serwerze Tomcat.

Implementacja serwletów na serwerze WebLogic odbiega jednak od tej znanej z Tomcata. Zamknięcie strumienia, jak również jego alternatywy pod postacią interfejsu PrintWriter jest równoznaczne z brakiem operacji. Po wywołaniu ciągle możemy podawać dane na wyjściu i zazwyczaj trafią one do klienta.

import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;

@WebServlet(name = "HelloWorldServlet", urlPatterns = "/hello")
public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request,
             HttpServletResponse response)
      throws IOException {
    ServletOutputStream os = response.getOutputStream();
    os.println("Hello World");
    os.flush();
    os.close();
    /*below output is not printed on the Tomcat*/
    os.println("Hello World after stream close." 
        + " Is the response committed? "
        + response.isCommitted());
  }
}
Odpowiedź serwletu zwrócona przez serwer zawierająca dane przesłane po zamknięciu strumienia wyjścia

O ile zachowanie związane z zamknięciem strumienia możemy zmienić na te znane z Tomcata za pomocą parametru systemowego Javy -Dweblogic.http.allowClosingServletOutputStream, to nie jest on brany pod uwagę przy korzystaniu z interfejsu PrintWriter.

Problem tej niezamierzonej konkatenacji odpowiedzii możemy rozwiązać na kilka różnych sposobów:

 • poprzez stworzenie takiej struktury kodu i integracji z wybranym frameworkiem, która uniknie prób zapisu do zamkniętych strumieni;
 • zapisanie i weryfikacja stanu strumienia w tymczasowym atrybucie powiązanym z zapytaniem;
 • stworzenie proxy/dekoratora interfejsów HttpServletResponse, ServletOutputStream i PrintWriter, zastępujących implementację metod close(), write() i innych typu print(), zachowaniem znanym z Tomcata (przykład analogiczny).

Niektóre z tych rozwiązań wydają się lepsze od innych, ale w kontekście właściwej aplikacji mogą okazać się trudne do dostosowania.

Implementację omawianego zachowania strumieni znajdziesz w bibliotece com.oracle.weblogic.servlet.jar w standardowej lokalizacji modułów serwera /u01/oracle/wlserver/modules/. Instalator serwera WebLogic dostępny jest na stronie Oracle, a preinstalowana werjsa także w obrazie dockerowym container-registry.oracle.com/middleware/weblogic:14.1.1.0-dev-11 (po założeniu konta i akceptacji warunków użytkowania).