Angular – narzut kompilacji przy i18n

Autor
Damian
Terlecki
3 minuty
JS

Gdy budowanie aplikacji Angularowej zaczyna wpływać na komfort Twojej pracy, warto spojrzeć, które części kompilacji zajmują najwięcej czasu. Do niedawna, profilowanie w angular-cli mogliśmy włączyć zmienną środowiskową:

 • NG_BUILD_PROFILING=1, która:
  • przed wersją 12 pozwalała za pomocą wtyczki speed-measure-webpack-plugin mierzyć czas spędzony przez każdy plugin Webpacka (narzędzia wykorzystywanego do budowania aplikacji);
  • przed wersją 14 przy pomocy wbudowanego pluginu ProfilePlugin wypluwała również dane (events.json) do załadowania np. w Chrome w zakładce Performance;
 • NG_CLI_PROFILING=profile_name, która:
  • przed wersją 12.1 dzięki pakietowi v8-profiler-node8 generuje plik profile_name.cpuprofile do załadowania w narzędziach deweloperskich przeglądarki.

W wersji 14 nie uświadczymy już wbudowanego profilowania, a deweloperzy Angulara zalecają wykorzystanie flagi Node.js --cpu-prof. Możemy to zrobić, podając parametr bezpośrednio do node, wskazując uruchomienie ng wraz z poleceniem budowy jako kolejny parametr: node --cpu-prof node_modules/.bin/ng build.

Wywołanie wygeneruje pliki z nazwą w formacie CPU.${yyyymmdd}.${hhmmss}.${pid}.${tid}.${seq}.cpuprofile, które załadujesz w DevToolsach przeglądarki (JavaScript Profiler).

NodeJS profil CPU internacjonalizacji aplikacji Angular

Weryfikacja wyników profilowania może początkowo wydawać się niezbyt przystępna. Porównując jednak rezultaty otrzymane w poprzednich iteracjach, z pewnością znajdziesz wskazówki dotyczące potencjalnych powodów wydłużenia czasu kompilacji. Po nitce do kłębka, od największych czasów poprzez nazwy funkcji i ich lokalizację aż do właściwego procesu danego etapu budowania.

Przetwarzanie translacji przez Angular DevKit

Korzystając ze standardowej lokalizacji (i18n) podczas budowania, możesz spodziewać się kilku wyników profilowania różniących się sekwencją pliku. Poszczególne pliki są między innymi wynikiem działania puli workerów pracujących nad wstrzyknięciem translacji (np. z plików XLF) do wynikowych plików JS.

Jeśli w danym momencie nie potrzebujesz konkretnego locale, możesz wyłączyć lokalizację i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt sekund podczas budowania aplikacji (project/angular.json):

{
 "targets": {
  "build": {
   "configurations": {
    "development": {
     "localize": false
    }
   }
  }
 }
}

Dzięki tej opcji udało mi się uzyskać krótszy średnio o 30% czas budowania jednej z mniejszych aplikacji (25 stron, Angular w wersji 14). Źródło tekstu w tym przypadku pochodzi ze standardowego placeholdera zdefiniowanego w szablonie HTML:

<h2 i18n="@@register.register">
 Registration
</h2>