Błąd INS-30014 — instalacja Oracle DB

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
Bazy danych

Instalacja nowego oprogramowania nie zawsze przebiega bezproblemowo, zwłaszcza jeśli jest to coś złożonego, a rozwiązywanie pojawiających się problemów często zajmuje trochę czasu. Podczas instalacji Oracle DB po wybraniu podstawowej ścieżki Oracle i lokalizacji pliku bazy danych możemy natknąć się na błąd INS-30014.

INS-30014: Unable to check whether the location specified is on CFS
Cause: The location specified might not have the required permissions.
Action: Provide a location which has the appropriate required permissions.

INS-30014

Szukając odpowiedzi na StackOverflow (tu i tam), zalecane jest uruchomienie instalatora z uprawnieniami administratora, zmiana uprawnień katalogu bądź wyłączenie NAT NIC. Niestety osobiście nie miałem szczęścia z tymi sugestiami. Obejście, które znalazłem po pewnym czasie, okazało się jednak dość proste. Zgodnie z pierwszą notatką wyświetlaną w jednym z pierwszych kroków, instalację można rozbić na dwie części — w pierwszym kroku należy zainstalować oprogramowanie Oracle, a następnie bazę danych poprzez DBCA (ang. Database Configuration Assistant — asystent konfiguracji bazy danych). W notce mowa o instalacji klastra, ale metoda działała również w przypadku standardowej instalacji do użytku osobistego.

Set Up Software Only

Po pomyślnej instalacji oprogramowania możemy uruchomić DBCA. Od tego momentu instalacja bazy danych jest dość prosta, ale mogą przytrafić się kolejne błędy. W moim przypadku był to błąd związany z serwisem (dwa napotkane przypadki).

DIM-00019: create service error
O/S-Error: (OS 1387) unable to add or remove a member from the local group because this member does not exist.
O/S-Error: (OS 1388) a new member cannot be added to a local group because the member has the wrong account type.

DBCA DIM-00019 OS-1388

Problem polegał na tym, że serwis OracleService${ORACLE_SID} nie uruchomił się automatycznie i trzeba było zrobić to ręcznie. Jeśli napotkasz podobny problem — nie zamykaj DBCA. W systemie Windows uruchom services.msc (lub przejdź do Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi) i włącz powiązaną usługę.

OracleServiceORCL

Po tej operacji instalacja powinna zostać wznowiona. Każdy krok (i posunięcie paska postępu) zajmuje kilka minut, niezbędna jest więc cierpliwość. Po zakończeniu z poziomu użytkownika z grupy dba, możliwe będzie lokalne połączenie się za pomocą wiersza poleceń (sqlplus / as sysdba). Nie zapomnij także uruchomić programu nasłuchującego Oracle TNS, uruchamiając lsnrctl start w konsoli jako administrator. Będzie on nasłuchiwał na określonym porcie sieciowym (domyślnie 1521) i zajmie się przekierowaniem połączeń sieciowych do bazy danych, umożliwiając standardową komunikację np. za pomocą SQL Developera i adresu bazy.