Jak wyświetlić symbole wszystkich walut w Javie

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
Java

Wyświetlenie walut w Javie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, szczególnie gdy chcemy wyświetlić lokalny symbol waluty, zamiast jego kodu. Podstawowymi klasami wspomagającymi operowanie na walutach są java.util.Currency oraz java.util.Locale. Chcąc wyświetlić nazwę, symbol oraz kod każdej możliwej waluty, nasze pierwsze podejście do tego problemu może wyglądać następująco:

class Scratch {

  public static final String CURRENCY_DISPLAY_FORMAT = "Display name: %s, symbol: %s, code: %s, numericCode: %s";

  private static String formatCurrency(Currency currency) {
    return String.format(CURRENCY_DISPLAY_FORMAT,
        currency.getDisplayName(), currency.getSymbol(), currency.getCurrencyCode(), currency.getNumericCodeAsString());
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("================ Currencies displayed with DISPLAY Locale ================");
    System.out.println(Currency.getAvailableCurrencies()
        .stream()
        .map(Scratch::formatCurrency)
        .collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()))
    );
  }

}

Zaczynając od bardzo wygodnej metody Currency.getAvailableCurrencies(), pobieramy wszystkie możliwe waluty i wyświetlamy szukane informacje zgodnie z przyjętym formatem. Niestety w większości przypadków nie otrzymamy oczekiwanych symboli:

...
Display name: Lithuanian Litas, symbol: LTL, code: LTL, numericCode: 440
Display name: Polish Zloty, symbol: PLN, code: PLN, numericCode: 985
Display name: US Dollar, symbol: $, code: USD, numericCode: 840
...

Wyświetlony został symbol PLN dla polskich złotych, a chcielibyśmy wyświetlić . Taki rezultat jest oczywiście zgodny z dokumentacją:

Gets the symbol of this currency for the default DISPLAY locale.
For example, for the US Dollar, the symbol is "$" if the default locale is the US, while for other locales it may be "US$".
If no symbol can be determined, the ISO 4217 currency code is returned.

Lokalny symbol waluty

Aby otrzymać oczekiwany symbol, musimy więc skorzystać z innej metody – public String getSymbol(Locale locale). Dodatkowo, nie wystarczy tutaj podać dowolnego Locale, gdyż otrzymamy podobny rezultat. Jeśli chcemy wyświetlić symbol waluty danego kraju, to do metody musimy również przekazać Locale tego samego kraju. Takie powiązanie LocaleCurrency, możemy stworzyć następująco:

  private static Currency getLocaleCurrency(Locale locale) {
    try {
      return Currency.getInstance(locale);
    } catch (IllegalArgumentException iae) {
      System.err.printf("For locale: %s, %s; country code: %s is not a supported ISO 3166 country code%n",
          locale.getDisplayName(), locale, locale.getCountry());
      return null;
    }
  }

W tym przypadku listę wszystkich Locale wspieranych przez JRE otrzymamy z metody Locale.getAvailableLocales(). Lista ta zawiera też takie Locale, które nie są wspierane przez metodę Currency.getInstance() – w takim przypadku wyrzucony zostanie wyjątek IllegalArgumentException. Do przykładów zaliczają się Locale wskazujące jedynie na język:

...
For locale: Esperanto, eo; country code: is not a supported ISO 3166 country code
For locale: Polish, pl; country code: is not a supported ISO 3166 country code
For locale: Urdu, ur; country code: is not a supported ISO 3166 country code
...

Po utworzeniu powiązań pomiędzy Locale i Currency wystarczy, że dostosujemy nasze formatowanie:

  private static String formatCurrency(Locale locale, Currency currency) {
    return String.format(CURRENCY_DISPLAY_FORMAT,
        currency.getDisplayName(locale), currency.getSymbol(locale), currency.getCurrencyCode(), currency.getNumericCodeAsString());
  }

A końcowe wyświetlanie będzie wyglądało następująco:

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("================ Currencies displayed with local Locale ================");
    System.out.println(Arrays.stream(Locale.getAvailableLocales())
        .collect(HashMap<Locale, Currency>::new,
            (map, locale) -> map.put(locale, getLocaleCurrency(locale)), HashMap<Locale, Currency>::putAll)
        .entrySet()
        .stream()
        .filter(entry -> entry.getValue() != null)
        .map(entry -> formatCurrency(entry.getKey(), entry.getValue()))
        .collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()))
    );
  }

W celu zmapowania wartości Locale -> Currency, jako parametry metody collect musimy podać własnoręcznie skonstruowane wartości parametrów supplier, accumulator i combiner. Nie możemy tutaj skorzystać z java.util.stream.Collectors.toMap(), gdyż kolektor ten nie wspiera wartości null, które są oczekiwane w naszym przypadku.

Ostatecznie w naszej konsoli powinny pojawić się oczekiwane symbole walut:

...
Display name: Náìrà ti Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, symbol: ₦, code: NGN, numericCode: 566
Display name: norgga kruvdno, symbol: kr, code: NOK, numericCode: 578
Display name: US Dollar, symbol: US$, code: USD, numericCode: 840
Display name: złoty polski, symbol: zł, code: PLN, numericCode: 985
...

A tak w przykładowej aplikacji po opcjonalnej deduplikacji:

Zrzut ekranu z wyboru symbolu waluty

CVE – Escudo Zielonego Przylądka

Wygląda na to, że tylko jedna waluta – Escudo Zielonego Przylądka – nie umożliwia wyświetlenie poprawnego symbolu. Zamiast tzw. cifrão (brak odpowiednika w standardzie Unicode) lub "Esc" wyświetlany jest pusty tekst. Właściwie, zwracane są dwa znaki, na podstawie tabeli kodów ASCII – vertical tab i horizontal space:

Zrzut ekranu z debugera

Display name: Skudu Kabuverdianu, symbol: ​, code: CVE, numericCode: 132
Display name: escudo cabo-verdiano, symbol: ​, code: CVE, numericCode: 132

java -XshowSettings:properties -version
OpenJDK Runtime Environment (build 14.0.2+12-46)