BottomAppBar onHide listener

Autor
Damian
Terlecki
13 minut
Mobile

BottomAppBar z biblioteki com.google.android.material:material to bardzo przystępny komponent pozwalający na stworzenie dodatkowego paska u dołu ekranu w Androidzie. Jest to świetna opcja z punktu widzenia UX, gdyż użytkownikowi dużo łatwiej jest sięgnąć przycisku niż w przypadku standardowego menu na samej górze.

Zrzut ekranu z aplikacji wykorzystującej BottomAppBar

Bardzo ciekawym parametrem komponentu BottomAppBar jest hideOnScroll. Ustawienie tej wartości na true powoduje, że pasek chowa się przy przewijaniu kontenera w dół i pojawia się przy przewijaniu w górę. Takie zachowanie pozwala nieco zwiększyć obszar wyświetlany przez kontener. Oczywiście pod warunkiem, że z punktu widzenia użytkownika, nie potrzebujemy w takim momencie dostępu do przycisków na pasku dolnym.

Podstawowa konfiguracja

Przykładowa konfiguracja layoutu wykorzystującego BottomAppBar wygląda następująco (konieczne będzie dopasowanie do własnych potrzeb):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/products_recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager" />

  <com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar
    android:id="@+id/bottom_app_bar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:layout_gravity="bottom"
    app:contentInsetStart="0dp"
    app:fabAlignmentMode="center"
    app:fabCradleMargin="8dp"
    app:fabCradleRoundedCornerRadius="32dp"
    app:hideOnScroll="true">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <ImageButton
        android:id="@+id/sort_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:background="?android:selectableItemBackground"
        android:contentDescription="@string/sort"
        android:enabled="false"
        android:src="@drawable/ic_sort" />

      <ImageButton
        android:id="@+id/add_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:background="?android:selectableItemBackground"
        android:contentDescription="@string/add_manual"
        android:enabled="false"
        android:src="@drawable/ic_add_manual" />

      <View
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="2" />

      <ImageButton
        android:id="@+id/search_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:background="?android:selectableItemBackground"
        android:contentDescription="@string/search"
        android:enabled="false"
        android:src="@drawable/ic_search" />

      <ImageButton
        android:id="@+id/help_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:background="?android:selectableItemBackground"
        android:contentDescription="@string/switch_view"
        android:enabled="false"
        android:src="@drawable/ic_help_outline" />

    </LinearLayout>

  </com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar>

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/scan_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:contentDescription="@string/scan"
    android:enabled="false"
    android:src="@drawable/ic_add_on_secondary"
    app:fabSize="normal"
    app:layout_anchor="@+id/bottom_app_bar" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

Podstawowym kontenerem jest tutaj CoordinatorLayout, wewnątrz mamy przykładową listę na bazie RecyclerView, którą możemy przewijać. Następnie BottomAppBar z czterema przyciskami i ostatecznie przycisk FAB osadzony na środku paska dolnego.

Implementacja onHide listenera

Czasami możemy potrzebować dodatkowego nasłuchiwania stanu paska dolnego. Taki listener przyda się w przypadku, gdybyśmy chcieli przykładowo zmienić ikonę i zachowanie przycisku FAB.

Za ukrywanie i wyświetlanie paska dolnego odpowiedzialna jest klasa CoordinatorLayout.Behavior a właściwie subklasa com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar.Behavior. Generalnie, hierarchia klas wygląda następująco:

Diagram UML przedstawiający hierarchię klas BottomAppBar + Behavior

Bez wchodzenia w szczegóły, dwie metody, którymi jesteśmy zainteresowani to:

 • HideBottomViewOnScrollBehavior#slideUp();
 • HideBottomViewOnScrollBehavior#slideDown().

To właśnie one odpowiadają za stan oraz chowanie i pokazywanie się paska. Co więcej, bez większego problemu jesteśmy w stanie nadpisać te metody. Na podobnej zasadzie co w klasie bazowej, dodamy stan do naszego listenera po to, aby był wywoływany jedynie przy ukryciu bądź pojawieniu się paska dolnego:

import com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar

abstract class HideListenableBottomAppBarBehavior : BottomAppBar.Behavior() {

  private enum class State {
    SCROLLED_DOWN, SCROLLED_UP
  }

  private var currentState: State? = null

  abstract fun onSlideDown()
  abstract fun onSlideUp()

  override fun slideDown(child: BottomAppBar) {
    super.slideDown(child)
    if (currentState == State.SCROLLED_DOWN) return
    currentState = State.SCROLLED_DOWN
    onSlideDown()
  }

  override fun slideUp(child: BottomAppBar) {
    super.slideUp(child)
    if (currentState == State.SCROLLED_UP) return
    currentState = State.SCROLLED_UP
    onSlideUp()
  }

}

Teraz wystarczy jedynie zaaplikować nasz nowy listener do layoutu. Generalnie BottomAppBar ma implementuje interfejs AttachedBehavior i tym samym metodę getBehavior(), która jednocześnie inicjalizuje standardowe zachowanie. Wskazówki dotyczące nadpisania znajdziemy w javadocu interfejsu. Możemy to zrobić za pomocą LayoutParams#setBehavior().

Po zainicjalizowaniu widoku (w przypadku fragmentu), zmieniamy zachowanie paska dolnego (do pozyskania odniesienia do paska używam kotlinx synthetic):

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

    val params = bottom_app_bar.layoutParams as CoordinatorLayout.LayoutParams
    params.behavior = object : HideListenableBottomAppBarBehavior() {
        override fun onSlideDown() {
          scan_button.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(context, R.drawable.ic_top))
        }

        override fun onSlideUp() {
          scan_button.setImageDrawable(ContextCompat.getDrawable(context, R.drawable.ic_add))
        }
      }
    }
  }

Rezultatem tego jest zmiana ikony przycisku FAB:

Zrzut ekranu z aplikacji wykorzystującej HideListenableBottomAppBarBehavior

Podsumowanie

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad stanem layoutu, możesz następnie zainteresować się metodę onNestedScroll jednej z klas nadrzędnych, tj. com.google.android.material.behavior.HideBottomViewOnScrollBehavior. Nadpisanie jej pozwoli na uzyskanie referencję nie tylko do paska dolnego, ale również do kontenera, który przewijamy i jego kierunku. W ten sposób będziesz również w stanie zdefiniować dodatkowe zdarzenia w zależności od tego jak daleko zawartość kontenera została przewinięta.