Maven Shade Plugin i PropertiesTransformer na przykładach

Autor
Damian
Terlecki
7 minut
Java

Maven Shade Plugin to wtyczka mavenowa, umożliwiająca łączenie zależności podczas procesu budowania projektu. Głównym celem tego pluginu jest stworzenie jednego pliku JAR zawierającego całą funkcjonalność aplikacji oraz jej zależności.

Często w trakcie tego procesu pojawia się problem z łączeniem plików konfiguracyjnych, takich jak np. *.properties. Standardowo, ostatni napotkany plik jest umieszczany w wynikowym artefakcie, dlatego konfiguracja wtyczki umożliwia zmianę tego zachowania za pomocą transformacji.

Konflikt zasobów przy użyciu Maven Shade Plugin

Transformacja PropertiesTransformer

Do użytku mamy kilka wbudowanych transformacji, a bardziej złożone zaimportujemy od zewnętrznych dostawców. Od wersji 3.2.2 twórcy udostępnili również implementację org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer, której nazwa brzmi obiecująco. Szczególnie gdy potrzebujesz zmiany kolejności łączenia właściwości, aby aplikacja odczytała te, które powinny być preferowane.

W dokumentacji PropertiesTransformer znajdziesz przykładową konfigurację (poniżej). Jej wyjaśnienie wydaje się dosyć powierzchowne, dlatego zaprezentuję szczegółowe działanie na przykładach w oparciu o wersję 3.4.1.

<project>
 ...
 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
    <executions>
     <execution>
      <goals>
       <goal>shade</goal>
      </goals>
      <configuration>
       <transformers>
        <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer">
         <!-- required configuration -->
         <resource>configuration/application.properties</resource>
         <ordinalKey>ordinal</ordinalKey>
         <!-- optional configuration -->
         <alreadyMergedKey>already_merged</alreadyMergedKey>
         <defaultOrdinal>0</defaultOrdinal>
         <reverseOrder>false</reverseOrder>
        </transformer>
       </transformers>
      </configuration>
     </execution>
    </executions>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
 ...
</project>

Mając dwa pliki configuration/application.properties kolejno z modułu A i modułu B:

#module-a configuration/application.properties
prop1=A
prop2=B
#module-b configuration/application.properties
prop2=C
prop3=D

transformacja wtyczki maven-shade-plugin łącząca obie zależności wyprodukuje następujący plik configuration/application.properties:

# Merged by maven-shade-plugin (org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer)
prop1=A
prop2=C
prop3=D

ordinalKey i defaultOrdinal

To, w jakiej kolejności zostaną złączone pliki, sterowane jest za pomocą klucza ordinalKey wskazującego na nazwę właściwości, której wartość to właśnie kolejność. W przypadku gdy plik z właściwościami nie zawiera takiego klucza, jego kolejność definiowana jest za pomocą defaultOrdinal (w przypadku braku - 0). Definiując kolejnośc wyższą niż standardowa w pliku modułu A:

#module-a configuration/application.properties
prop1=A
prop2=B
ordinal=1
#module-b configuration/application.properties
prop2=C
prop3=D

na wyjściu otrzymamy właściwość prop2 z modułu A, czyli wynikowo w odwrotnej kolejności. Dodatkowo klucz definiujący kolejność zostanie usunięty:

# Merged by maven-shade-plugin (org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer)
prop1=A
prop2=B
prop3=D

alreadyMergedKey

Klucz alreadyMergedKey definiuje nazwę właściwości o wartości boolean (np. true), która wskazuje, że plik jest priorytetowy i nie powinny być do niego dołączane inne właściwości:

#module-a configuration/application.properties
prop1=A
prop2=B
already_merged=true
#module-b configuration/application.properties
prop2=C
prop3=D

Dla powyższych właściwości otrzymamy kopię z modułu A, ponownie z usuniętym kluczem syntetycznym already_merged:

# Merged by maven-shade-plugin (org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer)
prop1=A
prop2=B

Wystąpienie tego samego klucza o wartości true w dwóch plikach nie jest dozwolone i spowoduje błąd.


reverseOrder

Do odwrócenia kolejności łączenia plików możemy skorzystać z opcji reverseOrder. Niestety funkcjonalność ta nie odwraca kolejności pomiędzy plikami o tej samej wartości porządku. Tj. dla <reverseOrder>true</reverseOrder> i dwóch plików:

#module-a configuration/application.properties
prop1=A
prop2=B
#module-b configuration/application.properties
prop2=C
prop3=D

nadal (bez względu na wartość reverseOrder) otrzymamy taki sam rezultat:

# Merged by maven-shade-plugin (org.apache.maven.plugins.shade.resource.properties.PropertiesTransformer)
prop1=A
prop2=C
prop3=D

Odwrócenie zadziała dopiero po zdefiniowaniu porządku za pomocą ordinalKey i jedynie pomiędzy plikami o różnym porządku.


Podsumowanie

Transformacja PropertiesTransformer pozwala na podstawowe łączenie plików z właściwościami. Warto wiedzieć, że pliki są początkowo wczytywane pod postacią java.util.Properties. Duplikaty są nadpisywane najnowszymi (najbliżej dołu) właściwościami w obrębie tego samego pliku.

W obrębie kilku plików możemy sterować kolejnością łączenie plików bądź wskazać plik priorytetowy poprzez dodanie sztucznego klucza. Niestety kolejności nie odwrócimy pomiędzy plikami mającymi tę samą bądź standardową kolejność.

Jeśli więc potrzebujesz nieco innej funkcjonalności łączenia (np. bez konieczności ingerencji w pliki), warto zainteresować się zewnętrznymi dodatkami do wtyczki. Zależność z dodatkowymi transformacjami dodasz bez problemu za pomocą tagu <dependencies></dependencies> wewnątrz <plugin></plugin> Proste łączenie właściwości w odwrotnej kolejności znajdziesz, np. w org.kordamp.shade:maven-shade-ext-transformers:1.4.0.