WebLogic i autodeploy z Docker Compose

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
JEE

Docker Compose to bardzo przyjazne narzędzie, które pozwala na stosunkowo szybką inicjalizację środowiska deweloperskiego złożonego z wielu kontenerów. W kontekście obrazów dockerowych najprostszą strategią jest budowanie nowego obrazu wraz z nową wersją aplikacji i wdrożenie go na zewnętrznym środowisku. Na potrzeby środowiska deweloperskiego proces ten często możemy przyspieszyć, używając tego samego kontenera deployując jedynie nową iterację aplikacji.

Logi startowe WebLogica determinujące autodeploy na WebLogicu w trybie nieprodukcyjnym – domain_name: [base_domain]; admin_listen_port: [7001]; domain_path: [/u01/oracle/user_projects/domains/base_domain]; production_mode: [dev]; admin name: [AdminServer]; administration_port_enabled: [true]; administration_port: [9002]

W przypadku WebLogica, serwer oferuje funkcjonalność automatycznego deployu. Wystarczy, że w katalogu autodeploy umieścimy spakowany artefakt z aplikacją, bądź rozpakowane archiwum z aktualnym plikiem REDEPLOY. Za pomocą woluminów dockerowych artefakty projektowe podepniesz w miejsce automatycznego wdrażania.

Przy budowaniu artefakty zazwyczaj generowane są w folderze build (Gradle) bądź target (Maven). Jednakże bezpośrednie podpięcie tego katalogu nie jest najlepszym pomysłem.

 1. Znajdują się w nim podkatalogi niepodlegające wdrożeniu.
 2. O ile możemy zamontować plik, to w przypadku jego braku w kontenerze zostanie utworzony nieoczekiwany folder.
 3. Przy każdorazowym mvn clean połączenie woluminu między hostem a kontenerem może być zrywane do czasu restartu kontenera (w zależności od systemu plików).

Toteż niezawodną i konfiguracją niewymagającą ręcznej ingerencji jest powiązanie woluminu z katalogiem wyżej.

project/
├─ src/
│ ├─ main/
│ │ ├─ java/
│ │ │ ├─ .../
│ │ ├─ webapp/
│ │ │ ├─ WEB-INF/
│ │ │ │ ├─ web.xml
├─ target/
│ ├─ classes
│ ├─ wlsdemo
│ ├─ wlsdemo.war
├─ src/
│ ├─ index.css
│ ├─ index.js
├─ docker-compose.yml
├─ domain.properties
├─ pom.xml

W przykładowym drzewie powyżej, folder projektowy project mapujemy (docker-compose.yml) na katalog /project wewnątrz kontenera:

version: '3'
services:
 weblogic:
  build: ./
  environment:
   - "debugFlag=true"
   - "DEBUG_PORT=*:8453"
  ports:
   - "7001:7001" #admin_listen_port
   - "9002:9002" #secure administration_port
   - "8453:8453" #custom debug port
  volumes:
   - ./:/project
   - ./:/u01/oracle/properties

Automatyczne wdrożenie artefaktu możesz zaimplementować za pomocą dowiązania statycznego. Rzuć okiem na poniższy Dockerfile, z którego automatycznie zbudowany zostanie obraz potrzebny do Docker Compose. Rozpakowane archiwum generowane standardowo przez wtyczkę maven-war-plugin/maven-ear-plugin w fazie package możesz również podmienić spakowanym artefaktem, dodając rozszerzenie po obu stronach.

# Requires license acceptation at https://container-registry.oracle.com/ Middleware > WebLogic
FROM container-registry.oracle.com/middleware/weblogic:14.1.1.0-dev-11
RUN mkdir -p /u01/oracle/user_projects/domains/base_domain/autodeploy/ \
  && /usr/bin/ln -s /project/target/wlsdemo \
  /u01/oracle/user_projects/domains/base_domain/autodeploy/wlsdemo

O ile modyfikacja plików w podfolderze classes jest na bieżąco monitorowana i wywołuje przeładowanie class loadera, to dokumentacja umożliwia również pełny redeploy poprzez aktualizacje pliku REDEPLOY (w WEB-INF/META-INF artefaktu WAR/EAR). Taką operację wykona za Ciebie wtyczka maven-antrun-plugin umieszczona w końcowej fazie package.

  <build>
    <finalName>${artifactId}</finalName>
    <plugins>
      <!--...-->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
        <version>3.0.0</version>
        <executions>
          <execution>
            <id>touch-redeploy-file</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>run</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <target>
                <touch file="${project.build.directory}/${project.artifactId}/WEB-INF/REDEPLOY"
                    verbose="true" />
              </target>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
</build>

W przykładzie wykorzystałem zmienne środowiskowe debugFlag i DEBUG_PORT, których obsługę znajdziesz w skrypcie /u01/oracle/user_projects/domains/base_domain/bin/setDomainEnv.sh. W skrócie konfigurują one możliwość podpięcie debuggera w sposób kompatybilny dla JDK 11 (na wszystkich interfejsach sieciowych kontenera). Teraz możesz skorzystać z opcji debugowania i hot swapu (JPDA) udostępnianych przez ulubione IDE (IntelliJ > Edit Configuration > Remote JVM Debug).

Plik domain.properties jest potrzebny dla czystego obrazu bez własnych skryptów inicjalizujących. Powinien zawierać nazwę użytkownika (administratora) i hasło w formacie:

username=myadminusername
password=myadminpassword12#

Jeśli chcesz zatrzymać JVM w oczekiwaniu na podpięcie debuggera, skonfiguruj bezpośrednio zmienną środowiskową JAVA_OPTIONS zamiast debugFlag.

Uważaj na mapowanie portów. Niestandardowe mapowanie może wymagać -Dweblogic.rjvm.enableprotocolswitch=true do nawiązania połączenia t3.