Testowanie inicjalizacji klasy

Autor
Damian
Terlecki
14 minut
JavaTesty

Logika zawarta w statycznym bloku inicjalizującym klasę nie jest łatwa do testowania. Testy takie wymagają dodatkowych bibliotek bądź wykorzystania mechanizmu refleksji co znacznie wydłuża czas ich trwania i ich czytelność. Czasami jednak refaktoryzacja nie wchodzi w grę. Problem może dotyczyć biblioteki zewnętrznej bądź też braku pierwotnych testów kodu legacy. W takich momentach przydaje się znajomość możliwości przetestowania takiej logiki.

Klasa z kodem statycznym

Szczególnie problematyczny kod zawierał będzie logikę warunkową zależną od parametrów środowiskowych. Jako uproszczony przykład posłużę się najprostszą klasą z polem statycznym inicjalizowanym za pomocą parametru systemowego:

public class SomeStaticInitializationClass {
  public static final String FOO = System.getProperty("FOO");
}

Celem testów będzie weryfikacja wartości tego parametru w zależności od różnych wartości wejściowych. W rzeczywistości testowalibyśmy rezultat pewnej logiki zależnej od takiego parametru, często zawartej w bloku static {/***/}.

Problem z testowaniem takiego kodu wynika ze sposobu uruchomienia testów i ładowania klas. Uruchamiając test, możemy być pewni, że klasa zostanie załadowana raz i nie przetestujemy logiki dla więcej niż jednego parametru wejściowego:

import org.junit.FixMethodOrder;
import org.junit.Test;
import org.junit.runners.MethodSorters;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertNotEquals;


@FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDING)
public class SomeStaticInitializationClassATest {
  @Test
  public void testGetFoo_A() {
    System.setProperty("FOO", "A");
    assertEquals("A", SomeStaticInitializationClass.FOO);
  }

  @Test
  public void testGetFoo_B_SameClassLoader() {
    System.setProperty("FOO", "B");
    assertNotEquals("B", SomeStaticInitializationClass.FOO);
    assertEquals("A", SomeStaticInitializationClass.FOO);
  }
}

Kolejne testy mimo deklaracji w oddzielnych klasach komplikują problem, oczekując inicjalizacji inną wartością.

import org.junit.Test;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertNotEquals;

public class SomeStaticInitializationClassBTest {
  @Test
  public void testGetFoo_B_SameClassloader() {
    System.setProperty("FOO", "B");
    assertNotEquals("B", SomeStaticInitializationClass.FOO);
    assertEquals("A", SomeStaticInitializationClass.FOO);
  }
}

W zależności od kolejności/zestawu wywołania otrzymamy różne rezultaty. Czasami możemy nawet doprowadzić do wysypania się innych testów.

@RunWith(Suite.class)
@Suite.SuiteClasses({
    SomeStaticInitializationClassATest.class,
    SomeStaticInitializationClassBTest.class,
})
public class SomeStaticInitializationClassTestSuite {
}
Wynik wywołania testów w odpowiedniej kolejności Wynik wywołania testów w nieodpowiedniej kolejności

Oddzielna instancja JVM na test

Pewną nieelegancką sztuczką jest wymuszenie uruchomienia testów w oddzielnych instancjach maszyny wirtualnej Javy. W ten sposób zapewnimy, że testowana klasa będzie ładowana raz na klasę deklarującą testy. O ile rozwiązanie jest możliwe (np. poprzez konfigurację forkCount i reuseForks standardowej wtyczki maven-surefire-plugin) to nie jest optymalne. Każdorazowe tworzenie oddzielnego procesu na potrzeby samego ładowania klas znacznie wydłuża czas wykonania testów.

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>2.16</version>
  <configuration>
    <forkCount>1</forkCount>
    <reuseForks>false</reuseForks>
  </configuration>
</plugin>

Wywołując testy z poziomu IDE, warto w tym przypadku pamiętać o włączeniu delegacji wykonania testów do Mavena.

Załadowanie klasy testowanej oddzielnym ClassLoaderem

Do podstawowych testów wykorzystać możemy jednak znajomość ładowania klas i standardowy interfejs ClassLoadera. Wiemy, co chcemy osiągnąć – załadować ponownie klasę. O ile standardowy ClassLoader nie oferuje takiej funkcjonalności, to bez problemu możemy ją zaimplementować na własną rękę.

import java.io.File;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;
import java.nio.file.Paths;

class TestClassLoader extends URLClassLoader {

  private final Class<?>[] filteredClasses;

  public TestClassLoader(ClassLoader parent, Class<?> ...filteredClasses) {
    super(getClassPath(), parent);
    this.filteredClasses = filteredClasses;
  }

  @Override
  protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException {
    for (Class<?> filteredClass : filteredClasses) {
      if (filteredClass.getName().equals(name)) {
        Class<?> c = this.findLoadedClass(name);
        if (c == null) {
          c = this.findClass(name);
        }

        if (resolve) {
          this.resolveClass(c);
        }

        return c;
      }
    }
    return super.loadClass(name, resolve);
  }

  private static URL[] getClassPath() {
    String classpath = System.getProperty("java.class.path");
    String[] entries = classpath.split(File.pathSeparator);
    URL[] result = new URL[entries.length];
    try {
      for (int i = 0; i < entries.length; i++) {
        result[i] = Paths.get(entries[i]).toAbsolutePath().toUri().toURL();
      }
    } catch (MalformedURLException e) {
      throw new RuntimeException();
    }
    return result;
  }
}

Wiedząc, że testowana klasa będzie obecna w ścieżce classpath (zawartej w parametrze systemowym), wystarczy, użyjemy URLClassLoadera, Ładowanie pozostałych klas oddelegujemy standardowo do ClassLoadera-rodzica. Mając załadowaną klasę, pole odczytamy za pomocą mechanizmu refleksji:


import org.junit.FixMethodOrder;
import org.junit.Test;
import org.junit.runners.MethodSorters;

import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.Field;
import java.net.URLClassLoader;

import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertNotEquals;


@FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDING)
public class SomeStaticInitializationClassATest {
  //...
  @Test
  public void testGetFoo_B_SeparateClassLoader() throws IOException, ClassNotFoundException, NoSuchFieldException, IllegalAccessException {
    System.setProperty("FOO", "B");
    assertEquals("B", getClassField(SomeStaticInitializationClass.class, "FOO"));
  }

  private Object getClassField(Class<?> loadedClass, String name) throws IOException, ClassNotFoundException, NoSuchFieldException, IllegalAccessException {
    try (URLClassLoader urlClassLoader = new TestClassLoader(getClass().getClassLoader(), loadedClass)) {
      Class<?> aClass = urlClassLoader.loadClass(loadedClass.getName());
      Field declaredField = aClass.getDeclaredField(name);
      return declaredField.get(null);
    }
  }
}

Załadowanie klasy testowej oddzielnym ClassLoaderem

Jak możesz się domyślać, używanie refleksji nie będzie zbyt wygodne przy większej liczbie różnych odwołań do klasy. Idąc o krok dalej, dlaczego by więc nie pozbyć się tego mechanizmu? Wystarczy, że klasę z testem załadujemy naszym ClassLoaderem. Wtedy klasa testowa mogłaby zostać również automatycznie załadowana dzięki referencji.

Świetnym punktem wejściowym do realizacji takiego mechanizmu jest adnotacja @RunWith. Definiuje ona sposób wywołania testów, a korzystając ze standardowej implementacji, w swej prostocie pozwala właśnie na przekazanie klasy testowej. Wystarczy, że podepniemy tu własny ClassLoader, nie zapominając o jego zamknięciu dopiero po zakończeniu testów. Zbyt wczesne jego zamknięcie może spowodować niezaładowanie klasy, którą testujemy.

import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runner.notification.RunNotifier;
import org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner;
import org.junit.runners.model.InitializationError;
import org.junit.runners.model.Statement;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

@RunWith(SomeStaticInitializationClassCTest.SeparateClassLoaderTestRunner.class)
public class SomeStaticInitializationClassCTest {
  @Test
  public void testGetFoo_C_SeparateTestClassLoader() {
    System.setProperty("FOO", "C");
    assertEquals("C", SomeStaticInitializationClass.FOO);
  }

  public static class SeparateClassLoaderTestRunner extends BlockJUnit4ClassRunner {
    private static final TestClassLoader testClassLoader = new TestClassLoader(SeparateClassLoaderTestRunner.class.getClassLoader(),
        SomeStaticInitializationClassCTest.class, SomeStaticInitializationClass.class);
    
    public SeparateClassLoaderTestRunner(Class<?> clazz) throws InitializationError, ClassNotFoundException {
      super(testClassLoader.loadClass(clazz.getName()));
    }

    @Override
    protected Statement classBlock(RunNotifier notifier) {
      Statement statement = super.classBlock(notifier);
      return new Statement() {
        @Override
        public void evaluate() throws Throwable {
          try {
            statement.evaluate();
          } finally {
            testClassLoader.close();
          }
        }
      };
    }
  }
}

Biblioteka PowerMock

Koniec końców możemy skorzystać z rozwiązania szytego na miarę, tj. biblioteki testowej PowerMock.

<dependency>
  <groupId>org.powermock</groupId>
  <artifactId>powermock-module-junit4</artifactId>
  <version>2.0.9</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.powermock</groupId>
  <artifactId>powermock-api-mockito2</artifactId>
  <version>2.0.9</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Już samo użycie runnera org.powermock.modules.junit4.PowerMockRunner powoduje załadowanie testu przy użyciu oddzielnego ClassLoadera.

import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.powermock.modules.junit4.PowerMockRunner;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

@RunWith(PowerMockRunner.class)
public class SomeStaticInitializationClassETest {
  @Test
  public void testGetFoo_E_SeparatePowerMockClassLoader() {
    System.setProperty("FOO", "E");
    assertEquals("E", SomeStaticInitializationClass.FOO);
  }
}

Ewidentną wadą tego rozwiązania jest ponownie spory narzut czasowy związany z wykonaniem testów. Z drugiej jednak strony narzędzie pomaga w wielu innych przypadkach testowych kodu legacy (np. mockowanie klas finalnych).

import org.junit.runner.RunWith;
import org.junit.runners.Suite;

@RunWith(Suite.class)
@Suite.SuiteClasses({
    SomeStaticInitializationClassATest.class,
    SomeStaticInitializationClassBTest.class,
    SomeStaticInitializationClassCTest.class,
    SomeStaticInitializationClassDTest.class,
    SomeStaticInitializationClassETest.class,
})
public class SomeStaticInitializationClassTestSuite {
}
Wynik wywołania testów inicjalizacji klasy

Uwaga: Powyższe przykłady korzystają z API JUnit 4, z którego często korzystają projekty legacy. W przypadku JUnit 5, przykłady uruchomisz z silnikiem vintage, a samo zachowanie (sposób ładowania klas testowych) zweryfikować możesz również za pomocą silnika jupiter.