Vert.x – pominięcie walidacji JWT

Autor
Damian
Terlecki
5 minut
Java

Vert.x w swoim zasobie modułów oferuje wiele różnych komponentów, które znacznie przyspieszają dewelopment, dostarczając gotowe rozwiązania dla najpopularniejszych przypadków użycia. Dzisiaj na cel weźmiemy 'io.vertx:vertx-auth-jwt' w wersji 3.9.x, czyli biblioteką pozwalającą na generowanie i walidację tokenów JWT, a właściwie rozpatrzymy przypadek dekodowania tokenów, z pominięciem walidacji.

Jeśli nie kojarzysz walidacji sygnatury tokenu JWT, to polecam zapoznać się z artykułem o JWT na blogu angulara. Generalnie taką walidację powinniśmy przeprowadzić na tokenie JWT, podając klucz publiczny (np. z certyfikatu, bądź JWKS). W wyjątkowych sytuacjach [1, 2] i podczas dewelopmentu bądź testowania możemy chcieć pominąć taką weryfikację.

Zrzut ekranu przedstawiający segmenty tokenu JWT rozdzielone kropką oraz jego postać zdekodowaną (header, payload i signature)

Vert.x udostępnia nam klasę io.vertx.ext.jwt.JWT z metodą JsonObject decode(final String token) pozwalajacą na zdekodowanie tokenu w celu odczytania danych. Weryfikacja sygnatury jest wbudowana w metodę i nie mamy interfejsu, za pomocą którego moglibyśmy pominąć ten etap.

Jeśli pole alg w pierwszym z trzech członów (header) oddzielonych kropką ma wartość none, to możemy pozbyć się ostatniego członu (sygnatury) i JWT zostanie poprawnie zdekodowany przy inicjalizacji standardowym konstruktorem new JWT().decode(jwtString):

 // Source: io.vertx.ext.jwt.JWT
 public JWT() {
  // Spec requires "none" to always be available
  cryptoMap.put("none", Collections.singletonList(new CryptoNone()));
 }

Jeśli jednak w tokenie znajduje się już jakiś algorytm, to otrzymamy wyjątek NoSuchKeyIdException:

 // Source: io.vertx.ext.jwt.JWT
 public JsonObject decode(final String token) {
  String[] segments = token.split("\\.");
  if (segments.length != (isUnsecure() ? 2 : 3)) {
   throw new RuntimeException("Not enough or too many segments");
  }

  /** (...) Truncated - extraction of segments */

  String alg = header.getString("alg");

  List<Crypto> cryptos = cryptoMap.get(alg);

  if (cryptos == null || cryptos.size() == 0) {
   throw new NoSuchKeyIdException(alg);
  }

  // if we only allow secure alg, then none is not a valid option
  if (!isUnsecure() && "none".equals(alg)) {
   throw new RuntimeException("Algorithm \"none\" not allowed");
  }

  // verify signature. `sign` will return base64 string.
  if (!isUnsecure()) {
   /** (...) Truncated - verification */
  }

  return payload;
 }

 public boolean isUnsecure() {
  return cryptoMap.size() == 1;
 }

Warunkiem na zdekodowanie tokenu JWT z właściwym algorytmem i sygnaturą bez jej weryfikacji, jest więc pozbycie się sygnatury i zapewnienie, że zmienna cryptoMap będzie zawierała jeden algorytm, którego wartość będzie zgodna z headerem. Nie mamy dostępu do takiego interfejsu, ale podglądając implementację JWT, zauważysz szybko:

 // Source: io.vertx.ext.jwt.JWT
 private final Map<String, List<Crypto>> cryptoMap = new ConcurrentHashMap<>();

 public Collection<String> availableAlgorithms() {
  return cryptoMap.keySet();
 }

Znając nazwę algorytmu, który w naszym przypadku prawdopodobnie się nie zmienia, możemy sprytnie wykorzystać możliwość modyfikacji cryptoMap:

 String insecureJwt = Arrays.stream(token.split("\\.")).limit(2).collect(Collectors.joining("."))
 JWT jwt = new JWT().addPublicKey("RS256", null);
 jwt.availableAlgorithms().remove("none");
 return jwt.decode(insecureJwt).getString("sub");

W ten prosty sposób omijamy weryfikację tokenu JWT i otrzymujemy dostęp do danych w nim zawartych bez potrzeby implementowania własnego dekodowania.