Enkodowanie stron JSP

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
JEE

Mając aplikację zbudowaną w technologii JSP, zazwyczaj naszym docelowym serwerem będzie prosty serwer implementujący kontener serwletowy, np. Tomcat. Jeśli w naszej aplikacji wyświetlamy niestandardowe znaki diakrytyczne, umlauty itp. to warto przetestować ją pod kątem poprawnego ich wyświetlania. Serwery mogą różnie traktować nasze dyrektywy w szablonach JSP, jeśli precyzyjnie nie określimy kodowania.

Picture showing JSP character encoding problems

Enkodowanie

W przypadku JSP enkodowaniem sterujemy za pomocą dwóch atrybutów dyrektywy page:

<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8" contentType="text/html; UTF-8"%>
 • pageEncoding – ustawia enkodowanie strony podczas translacji oraz podczas odpowiedzi serwera jeśli brakuje contentType;
 • contentType – ustawia enkodowanie podczas odpowiedzi serwera.

W zależności, z jakim rozszerzeniem mamy do czynienia, parametry te mogą przyjmować inne wartości domyślne:

 • *.jsppageEncoding="ISO-8859-1" contentType="text/html; ISO-8859-1";
 • *.jspxpageEncoding="UTF-8" contentType="text/xml; UTF-8" bądź pageEncoding="UTF-16" contentType="text/xml; UTF-16".

Oprócz tego mamy do wyboru 3 sposoby na zaimportowanie stron:

 • dyrektywa include brana pod uwagę podczas translacji: <%@ include file="page.jsp" %>;
 • element akcji include brany pod uwagę podczas generowania odpowiedzi: <jsp:include page="page.jsp" />;
 • tag JSTL importujący stronę podczas generowania odpowiedzi:
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<c:import url="page.jsp" charEncoding="UTF-8"/>

W zależności od momentu i wybranego (bądź nie) enkodowania znaków, problemy objawiać się mogą w różnych sytuacjach. Polecam na każdej stronie dodawać parametry pageEncoding oraz contentType (również w tych dołączanych), równocześnie pamiętając o charEncoding podczas importu.

Testy

Do przetestowania polecam springowe demo JSP. Przykładowy template JSP do podmiany (hello.jsp):

<%@ page pageEncoding="UTF-8" contentType="text/html; UTF-8" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>UTF-8 Test</title>
</head>
<body>
  <h1>Main page:</h1>
  <h3>dynamic: ${name}</h3>
  <h3>static: Zażółć gęślą jaźń</h3>
  
  <h1>Directive include:</h1>
  <%@ include file="page.jsp" %>
  
  <h1>JSP include:</h1>
  <jsp:include page="page.jsp"/>
  
  <h1>Import:</h1>
  <c:import url="page.jsp" charEncoding="UTF-8"/>
</body>
</html>

page.jsp:

<%@ page pageEncoding="UTF-8" contentType="text/html; UTF-8" %>
<h3>dynamic: ${name}</h3>
<h3>static: Zażółć gęślą jaźń</h3>

Dodajemy zależność JSTL i zmieniamy pakowanie na WAR, na wypadek deployu na wybrany serwer:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <packaging>war</packaging>
  <!--...-->

  <dependencies>
    <!--...-->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Następnie deployujemy na serwer bądź odpalamy za pomocą wrappera mavenowego: ./mvnw clean spring-boot:run i otwieramy http://localhost:8080/?name=Zażółć gęślą jaźń.

Warto zauważyć, ciekawą rzecz, mianowicie Tomcat (9) i WebLogic (12/14) nieco inaczej zachowują się w przypadku braku wybranego enkodowania. W sytuacji, gdy odwołujemy się do atrybutów beanów za pomocą składni EL, np. ${utf8Variable}, Tomcat zdaje się nie mieć problemów z właściwym enkodowaniem wartości zmiennej podczas importu – przeciwnie do WebLogica.