Jak Android Lint weryfikuje dostępność metod API SDK?

Autor
Damian
Terlecki
4 minuty
Mobile

Tworząc aplikację na platformę Android, podstawową czynnością, jaką musimy wykonać, jest wybranie wspieranej wersji API Androida. Odpowiadają za to trzy parametry ustawiane w pliku build.gradle:

 • compileSdkVersion jest to wersja SDK (API), przy wykorzystaniu której będziemy kompilować aplikację;
 • targetSdkVersion to maksymalna wersja API, na której nasza aplikacja została przetestowana i powinna działać – niższa bądź równa wersji compileSdkVersion;
 • minSdkVersion minimalna wersja API, która zawiera wszystkie wymagane metody potrzebne do prawidłowej pracy aplikacji.

W celu zbadania, czy daną metodę możemy wykorzystać w wybranym zakresie API (od minSdkVersion do compileSdkVersion), Android Studio wykonuje statyczną analizę naszego kodu. Służy do tego narzędzie Lint ($ANDROID_HOME/tools/bin/lint[.bat]) i jego reguła NewApi zdefiniowana w klasie com.android.tools.lint.checks.ApiDetector. Równocześnie, możemy je wywołać za pomocą nakładki do Gradle i specjalnego zadania: ./gradlew :app:lint.

Android Lint – NewApi check

Android Lint NewApi

To dzięki niej wiemy na przykład, że metoda z API Androida, z której korzystamy, nie jest dostępna we wszystkich wersjach API, poczynając od minSdkVersion. W ten sposób dostajemy informacje o tym, że daną funkcjonalność musimy zaimplementować w inny sposób dla starszych urządzeń. Narzędzie rozumie takie wydzielenie części kodu, dla poszczególnych wersji API dzięki przyrównaniu do wersji uruchomieniowej API Build.VERSION.SDK_INT.

private fun getDisplayHeight() = if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.R) {
  activity?.windowManager?.currentWindowMetrics?.bounds?.height() ?: 0
} else {
  val dm = DisplayMetrics()
  activity?.windowManager?.defaultDisplay?.getMetrics(dm)
  dm.heightPixels
}

Metody wykorzystywane przez twoją aplikację są porównywane z bazą metod i klas oraz wersji, w których zostały wprowadzone. Dla wersji API SDK mniejszej niż 26 (Oreo), baza ta zaczytywana jest z pakietu Platform-Tools $ANDROID_HOME/platform-tools/api/api-versions.xml. W przypadku nowszych wersji SDK (i również nowszej wersji biblioteki lint-checks), baza ta jest już inicjalizowana z takiego samego pliku, ale w pakiecie samej platformy $ANDROID_HOME/platforms/adroid-*/data/api-versions.xml.

Gdy z jakiegoś powodu reguła ta nie chce nam działać, a specjalnie jej nie wyłączaliśmy, warto po pierwsze wyczyścić cache w Android Studio, gdyż po zainicjalizowaniu z pliku XML, tworzony jest on (cache) w formacie binarnym. Ostatecznie możemy również zainstalować dostępne aktualizacje i ewentualnie przeinstalować SDK.

Sam odkryłem taki problem u siebie dopiero w fazie testów wewnętrznych na podstawie raportu w konsoli Google:

  --------- beginning of crash
03-06 11:03:53.207 3588-3588/dev.termian.nutrieval E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
  Process: dev.termian.nutrieval, PID: 3588
  java.lang.NoSuchMethodError: No virtual method getDisplay()Landroid/view/Display; in class Landroid/content/Context; or its super classes (declaration of 'android.content.Context' appears in /system/framework/framework.jar)
    at dev.termian.nutrieval.ui.home.HomeFragment.c2()
    at dev.termian.nutrieval.ui.home.HomeFragment.V1()
    at dev.termian.nutrieval.ui.home.HomeFragment$i$d.run()
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5221)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:899)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:694)