Migracja z KAE Synthetics do Android View Binding – wydajność

Autor
Damian
Terlecki
8 minut
Mobile

Kotlin Android Extensions to plugin wydany w 2017, którego cykl życia właśnie dobieg końca. We wrześniowym wydaniu nowej wersji Kotlina planowane jest już całkowite usunięcie wsparcia dla funkcjonalności oferowanych przez plugin. Jeśli korzystasz jeszcze ze starej wersji, to zapewne je kojarzysz – jest to generator implementacji interfejsu Parcelable, oraz Kotlin Synthetics – czyli nieco wygodniejszy sposób na odwołanie do widoku zadeklarowanego w layoucie XML.

Pierwsza funkcjonalność została przeniesiona do oddzielnego pluginu kotlin-parcelize. Kotlin Synthetics natomiast, jednogłośnie postanowiono zastąpić funkcjonalnością View Binding (nie mylić z topornym Data Binding). Na blogu Google wśród głównych wad dotychczasowego rozwiązania wymieniono zaśmiecanie głównej przestrzeni nazw (kolizja identyfikatorów), brak informacji o istnieniu widoku oraz ograniczenie do języka Kotlin.

Android View Binding

Personalnie, wymienione powody nie były dla mnie wystarczające, aby spieszyć się z migracją do View Binding w przypadku starych projektów. Postanowiłem więc sprawdzić, jak wygląda od wewnątrz Kotlin Synthetics, mając na uwadze to, że swego czasu popularna biblioteka Butterknife również zadeklarowały EOL z wyznaczeniem następcy – View Binding.

Kotlin Synthetics

Niewątpliwą zaletą, jak i wadą Synthetics jest łatwość w uzyskaniu referencji do widoku. Wewnątrz aktywności czy fragmentu możemy wywołać metodę danego widoku poprzez jego identyfikator. Co ciekawe, mając obiekt jakiegokolwiek widoku, również z niego, poprzez identyfikator odwołamy się do szukanego widoku. Magia? Sprawdźmy więc, co kryje się w zdekompilowanym kodzie app/build/tmp/kotlin-classes.

import kotlinx.android.synthetic.main.fragment_add.add_button;
/***/

public void onViewCreated(@NotNull final View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
  add_button.setText(R.string.update)
}

Wersja zdekompilowana:

import dev.termian.nutrieval.R.id;
/***/

private HashMap _$_findViewCache;

public void onViewCreated(@NotNull final View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
  ((Button)this._$_findCachedViewById(id.add_button)).setText(2131953625);
}


public View _$_findCachedViewById(int var1) {
  if (this._$_findViewCache == null) {
    this._$_findViewCache = new HashMap();
  }

  View var2 = (View)this._$_findViewCache.get(var1);
  if (var2 == null) {
    var2 = this.findViewById(var1);
    this._$_findViewCache.put(var1, var2);
  }

  return var2;
}

W przypadku aktywności i fragmentu nasze odwołanie do widoku zamieniane jest na standardowe wywołanie findViewById<>(). Dodatkowo dochodzi pewna warstwa cache. Dlaczego jest ona potrzebna? Otóż okazuje się, że przy każdym kolejnym odwołaniu do widoku, wyszukiwany jest on ponownie.

Aby nieco zoptymalizować kod, znaleziony widok zapisywany jest w HashMapie (bądź w SparseArray – do wyboru w konfiguracji pluginu). Rozwiązanie całkiem rozsądne, ale wciąż wprowadzające dodatkowy nakład w porównaniu do findViewById<>().

Najgorsze co możemy zrobić, jest odwołanie do naszego widoku poprzez obiekt innego widoku. W pułapkę można wpaść przy implementacji ViewHolderów. Po co mapować pola ViewHoldera do konkretnych widoków, skoro możemy w prosty sposób odwołać się do nich przez rozszerzenie klasy View:

import kotlinx.android.synthetic.main.product_card.view.nova_group;
/***/

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
  val product = products[position]
  val view = holder.view
  view.nova_group.visibility = View.VISIBLE
  view.nova_group.text =
    view.context.getString(R.string.nova_group, product.novaGroup)
}

A no po to:

import dev.termian.nutrieval.R.id;
/***/

public void onBindViewHolder(@NotNull ProductAdapter.ViewHolder holder, int position) {
  Product product = (Product)this.products.get(productIndex);
  View view = holder.getView();
  TextView var10000 = (TextView)view.findViewById(id.nova_group);
  Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(var10000, "view.nova_group");
  var10000.setVisibility(0);
  var10000 = (TextView)view.findViewById(id.nova_group);
  Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(var10000, "view.nova_group");
  var10000.setText((CharSequence)view.getContext().getString(2131953540, new Object[]{product.getNovaGroup()}));
}

W tej sytuacji rozwiązanie degraduje się do każdorazowego wywoływania findViewById<>(). O ile dla prostych layoutów metoda ta jest bardzo szybka, to przy bardziej złożonym (i powtarzalnym – np. w przypadku RecyclerViewera) procesowaniu wszystko się sumuje.

Ostatecznie, może zacząć nam brakować cennych milisekund szczególnie na wolniejszych urządzeniach. Pojedyncze zbindowanie kilkunastu widoków to zwykle kwestia kilkuset mikrosekund.

View Binding

Następca Kotlin Synthetics jest w tym przypadku bardziej konserwatywny. Powiązanie pól z widokami odbywa się jednorazowo przy inflacji widoków bądź na żądanie użytkownika przy dostarczeniu już zbudowanego layoutu app/build/generated/data_binding_base_class_source_out:

// Generated by view binder compiler. Do not edit!
package dev.termian.nutrieval.databinding;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.ScrollView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.viewbinding.ViewBinding;
import dev.termian.nutrieval.R;
import java.lang.NullPointerException;
import java.lang.Override;
import java.lang.String;

public final class FragmentAddBinding implements ViewBinding {
 @NonNull
 private final ScrollView rootView;

 @NonNull
 public final Button addButton;

 private FragmentAddBinding(@NonNull ScrollView rootView, @NonNull Button addButton {
  this.rootView = rootView;
  this.addButton = addButton;
 }

 @Override
 @NonNull
 public ScrollView getRoot() {
  return rootView;
 }

 @NonNull
 public static FragmentAddBinding inflate(@NonNull LayoutInflater inflater) {
  return inflate(inflater, null, false);
 }

 @NonNull
 public static FragmentAddBinding inflate(@NonNull LayoutInflater inflater,
   @Nullable ViewGroup parent, boolean attachToParent) {
  View root = inflater.inflate(R.layout.fragment_add, parent, false);
  if (attachToParent) {
   parent.addView(root);
  }
  return bind(root);
 }

 @NonNull
 public static FragmentAddBinding bind(@NonNull View rootView) {
  // The body of this method is generated in a way you would not otherwise write.
  // This is done to optimize the compiled bytecode for size and performance.
  int id;
  missingId: {
   id = R.id.add_button;
   Button addButton = rootView.findViewById(id);
   if (addButton == null) {
    break missingId;
   }
   return new FragmentAddBinding((ScrollView) rootView, addButton);
  }
  String missingId = rootView.getResources().getResourceName(id);
  throw new NullPointerException("Missing required view with ID: ".concat(missingId));
 }
}

Podsumowując, migracja z Kotlin Synthetics (KAE) do View Binding to nie tylko czystszy i bezpieczniejszy kod, ale miejscami też większa wydajność. Oczywiście powinniśmy się spodziewać nieco dłuższych czasów budowania, co osobiście jestem w stanie przeżyć, biorąc pod uwagę to, co zyskujemy w zamian. Polecam również ten artykuł, który rozjaśni Ci sposób wykorzystania View Binding.